Jezus Christus onze leermeester : Wij zijn liefde, dus handel ernaar.

Jezus onze leermeester

De
grootsheid van wie je eigenlijk bent wordt opvallend duidelijk.

Jezus, Jezus Chritus

Berichten van Jezus Christus onze Leermeester.

Channelings door John Smallman

26 november 1921

JEZUS:

VERGEEF JEZELF VOOR ALLES WAT JE VOELT OF GELOOFT DAT ONWAARDIG OF ONAANVAARDBAAR IS IN JEZELF.

26 november 2021 / Via John Smallman

 

AUDIO

Jullie werden vrij geschapen, vrije wezens wier ware en enige aard Liefde is. Dat is nooit veranderd en kan NOOIT veranderen, want wat geschapen is, is volmaakt en eeuwig.  Dat lijkt voor de overgrote meerderheid van de mensen niet zo te zijn, omdat de droom of onwerkelijke omgeving die jullie collectief hebben geconstrueerd om afscheiding te ervaren, van nature onvolmaakt is en in de loop van de tijd vergaat. Tijd is eenvoudigweg een onwerkelijke eigenschap van de fysieke omgeving waarin jullie je menselijke levens leiden, waardoor jullie bang zijn voor het schijnbaar laatste punt – aftakeling en dood.

Jullie zijn GEEN FYSIEKE wezens, jullie ZIJN SPIRITUELE wezens die heel tijdelijk worden blootgesteld aan beperking en het gevoel hebben niet vrij te zijn. Jullie voelen aan dat liefde niet in jullie is en door een ander aan jullie moet worden gegeven. Maar omdat jullie ware aard liefde IS, is het beangstigend om te voelen of te geloven dat die liefde zich buiten je bevindt en jullie afhankelijk maakt van anderen om je die liefde te geven of te onthouden en daarom besteden jullie zo veel tijd van je leven op zoek naar die liefde. Jullie hebben Liefde nodig en jullie ZIJN Liefde – zonder dat zouden jullie niet bestaan. Liefde is de levenskracht die in elk moment van je eeuwige bestaan door je heen stroomt, maar als beperkte wezens in menselijke vorm ben je meestal, vanwege de schijnbare realiteit van je zeer ONWERKELIJKE menselijke natuur, ONBEWUST van deze onveranderlijke en eeuwige Waarheid. Jullie geloven het misschien, maar jullie VOELEN het niet, dus hebben jullie je twijfels.

Ontwaken is terugkeren naar het KENNEN van jezelf als volmaakte goddelijke wezens, geschapen in Liefde vanuit Liefde en om daarom jezelf eeuwig in vrede te weten en te ervaren en in vreugde te leven in Eenheid met Moeder/Vader/God. Ontwaken – het vinden van Liefde – is jullie enige ware verlangen als mensen. Maar vanwege de aard van de onwerkelijkheid van het leven in vorm, gescheiden van de Bron – vaak neigend naar egoïstisch narcisme – voelen jullie je alleen, verloren en verlaten en dus ervaren jullie een intense en voortdurende behoefte om gezien, gehoord, volledig geaccepteerd en geliefd te worden door anderen, anderen die datzelfde gevoel van alleen, verloren en verlaten zijn, ondergaan.

Alle wijzen door de eeuwen heen hebben jullie aangeraden en aangemoedigd om naar binnen te gaan, naar je heilige innerlijke heiligdommen en het diepe innerlijke weten van je ware aard dat daar permanent verblijft, in je bewustzijn omhoog te LATEN komen.  Slechts weinigen slagen erin dit langer dan een paar ogenblikken te doen voordat hun ego’s hen overspoelen met afleidingen. Dit gebeurt omdat jullie ego’s niet willen dat je die diepe innerlijke vrede vindt. Als je die vrede kunt vinden en bewaren, dan heb je je ego niet langer nodig, en daarom zullen jullie ego’s je wanhopig bestrijden om elk gevoel van vrede dat in je opkomt, te verwijderen of te vernietigen. Het is een kwestie van Vrede/Liefde OF jullie ego’s! Er is geen plaats voor beiden en jullie ego’s weten dat als jullie die innerlijke ruimte vinden waar Liefde huist, jullie daar zullen blijven om hen buiten te sluiten. Doe het daarom en vind in jezelf de Liefde en Vrede die je Ware Aard is.

Zoals ik hierboven al zei – en zoals zo vele wijzen jullie herhaaldelijk hebben verteld –  jullie aard – de Levenskracht in jullie – is Liefde en NIETS anders, dus bied deze vrijelijk aan allen aan. Ze/Jij is uiterst ontvankelijk voor iedereen en hierop zijn geen uitzonderingen, dit IS jullie menselijke doel. Echter, wanneer je naar de wereld om je heen kijkt, zie je bedrog, corruptie, de slechte behandeling van anderen en het is uiterst moeilijk voor jullie om niet zeer negatief te oordelen over wat je ziet en degenen die het kennelijk veroorzaken, waardoor je de NATUURLIJKE stroom van Liefde door jou en naar de hele mensheid afremt of belemmert. Het is daarom essentieel dat jullie je gehechtheid aan oordelen loslaten. Het zal in jullie opkomen, dus wees opmerkzaam, wees je ervan bewust dat het opkomt als een reflectie van jullie eigen niet erkende maar verborgen negatieve zelf-oordelen, vergeef jezelf dan voor alles wat je voelt of gelooft dat onwaardig of onaanvaardbaar is in jezelf – het is allemaal ONWERKELIJK – en LAAT zo Liefde door jullie heen stromen en help krachtig bij het ontwaken van de mensheid.

Jullie zijn nu als mensen hier op Aarde om op grootse wijze deel te nemen en bij te dragen aan het collectieve ontwakingsproces en natuurlijk ZIJN jullie, ieder mens in deze vorm, een individu en tegelijkertijd een onafscheidelijk deel van het collectief, omdat er geen afscheiding bestaat. Als jullie willen ontwaken, moeten allen ontwaken, en jullie waren je daar volledig van bewust toen jullie er zo liefdevol voor kozen om op dit moment te incarneren, volledig en enthousiast deelnemend aan het brengen van deze wonderbaarlijke gebeurtenis tot haar onvermijdelijke en mooiste voltooiing.

Ga dagelijks naar binnen en herinner jezelf aan de goddelijke taak die je jezelf hebt opgelegd vóór deze incarnatie, en hernieuw dan je intentie om die tot voltooiing te brengen en verheug je in de WETENSCHAP dat dit is wat er gebeurt, NU!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Liefde roept je altijd op om je aan je ware aard te herinneren.
van John Smallman

2019-08-16-Jezus-audio-blog-voor vrijdag-augustus-16th.mp3 Jesus Audio Blog voor vrijdag 16 augustus

Hoewel dit niet het geval lijkt te zijn, is de mensheid op het goede spoor van ontwaken. Het is altijd de collectieve bedoeling geweest dat de mensheid ontwaakt uit de droom of nachtmerrie dat het echt zo realistisch lijkt te leven en te ervaren. Het realisme is omdat de overgrote meerderheid van u zich volledig identificeert met uw lichaam dat zeer kwetsbaar is voor pijn en lijden door ziekte, ongeval en conflict. 

Wanneer je ervoor koos om afgescheidenheid van de Bron te ervaren, koos je er ook voor om je lichaam te gebruiken als je belangrijkste middel om het leven in vorm te ervaren, waardoor je de absolute uitgestrektheid van de realiteit effectief buitensluit en daarmee je vermogen om te genieten van de volheid van het leven vermindert.

 
In plaats daarvan werd het vermijden van pijn en lijden een van je drijfmotieven, samen met de motivatie om plezier te zoeken als afleiding van de schijnbaar nooit eindigende opeenvolging van pijnlijke realiteiten waarmee het leven in vorm je constant presenteert.
In dit huidige tijdperk, de eenentwintigste eeuw, is het door de recente vooruitgang in wetenschap, geneeskunde, filosofie en psychologie tot het besef van de mensheid gekomen dat door je overtuigingen te veranderen en hoe je ervoor kiest om anderen en de wereld om je heen waar te nemen, je kunt je levenservaringen met succes beheren, zodat ze positief opbeurend, inspirerend en plezierig zijn. . . of met angst vervuld, angstig en pijnlijk. 

Jullie hebben elk de intellectuele en spirituele hulpmiddelen die je nodig hebt om levens op te bouwen die je vervullen, maar heel vaak sta je toe dat negatieve stemmingen je onnodig en onbehulpzaam beïnvloeden. Zoals ik je al eerder heb verteld, zijn jullie allemaal krachtige goddelijke wezens die ervoor hebben gekozen om jezelf in beperkende en beperkende situaties te plaatsen. Vanaf die plek kies je vervolgens hoe je verder wilt gaan, ofwel positief vertrouwend op je intuïtie en deelnemend aan het leven met eerlijkheid, integriteit en liefdevol respect voor elkaar, of als slachtoffers in een omgeving waarover je gelooft dat je helemaal geen controle hebt.

Het leven is een aspect van liefde, en als je het toestaat dat te doen, zal het stromen zoals je bedoelde dat het zou moeten zijn voordat je incarneerde. Je incarnatie was geen blinde kans! Je koos ervoor om op dit punt in de spirituele evolutie van de mensheid te incarneren, zodat je op de meest betekenisvolle manier kon deelnemen aan het collectieve ontwakingsproces. Zelfs als je je hier niet bewust van bent, volg je toch een pad dat je het meest zorgvuldig hebt ontworpen in samenwerking met andere leden van je zielsfamilie, en waarin je ook het meest goddelijk werd geleid. De overgrote meerderheid van de mensen heeft geen duidelijk beeld van hun redenen om te incarneren of van hoe hun levenspaden zich zullen ontvouwen. 

Echter, op elk moment waakt je ondersteuningsteam in de niet-fysieke rijken over je met veel liefde en is direct beschikbaar om je oproepen te beantwoorden als je ervoor kiest om hulp van hen te zoeken. Ze zullen je niet in de wacht zetten als en wanneer je belt, maar heel vaak laat je jezelf afleiden door je denkprocessen, stemmingen en emoties, zelfs als je hen om hulp vraagt, en zo vaak hoor je hun wijze en liefdevolle reacties.

Dit is de reden waarom elke boodschap die wordt ontvangen van diegenen in de spirituele rijken voortdurend de nadruk legt op de noodzaak dat je dagelijks een time-out neemt om naar binnen te gaan, naar je heilige innerlijke heiligdom, en terwijl je daar bent om te ontspannen, laat je alle oordelen, bitterheid, wrok, verwijten los. , of gedachten dat iemand, iemand u restitutie verschuldigd is voor hun mishandeling of misverstand over u. Wanneer je je bezighoudt met gedachten en overtuigingen van die aard blokkeer je de Liefde die in je woont, die er altijd staat te wachten om je te omhelzen, te begeleiden en je te troosten.

Liefde is altijd en eeuwig, onvoorwaardelijk aan het accepteren, en je ware aard is ermee identiek. Wanneer u zich echter bezighoudt met niet-liefdevolle gedachten, oordelen en overtuigingen, sluit u zich af van de liefde. Liefde roept je altijd op om je aan je ware aard te herinneren, maar als mensen heb je de neiging om je te concentreren op oordeel en gelijk te hebben – het lijkt je vaak dat je je als mens absoluut moet verdedigen of verdedigend moet zijn omdat de wereld en zijn andere menselijke inwoners je waarschijnlijk elk moment zullen aanvallen – en alleen dat doen, zelfs als je het niet aan iemand anders kenbaar maakt, is in een staat van conflict. 

Conflict en liefde kunnen niet dezelfde ruimte innemen. Niettemin, als je het toestaat, kan en zal liefde alle conflicten op een zachte en doeltreffende manier oplossen.

Sommigen van jullie hebben geprobeerd liefdevol te zijn, zelfs als het lijkt alsof je bedreigd werd, en vaak heeft die intentie, die heel stevig in je hart ligt, de situatie onmiddellijk onschadelijk gemaakt. Verwacht liefde, bied liefde aan, en sta versteld van de meest geweldige ervaringen die uit die verwachting voortvloeien, wanneer het stevig wordt ondersteund door je oprechte intentie om lief te hebben wat zich ook voordoet. Zoals je weet, zo niet bewust, dan weet je zeker in de diepten van je wezen dat je voor eeuwig verbonden bent met de Bron, en die scheiding van die staat is volledig buiten de grenzen van de mogelijkheid. 

Desalniettemin hebben de meeste mensen grote moeite om die goddelijke waarheid te accepteren, omdat het voor hen bijna onmogelijk is om niet in te kopen of gehersenspoeld te worden door hun culturele opvoeding die hen aanmoedigt te geloven dat ze niet goed genoeg zijn, en pogingen – meestal met succes – om hen over te halen om te proberen anders te zijn dan wie ze zijn. 

Dit veroorzaakt intense innerlijke pijn en onrust die dan ofwel wordt geweigerd, of zeer diep begraven in de verborgen uitsparingen van hun geest, zodat ze niet worden gedreven tot wanhoop door een sterk maar ongeldig gevoel van geen waarde als persoon te hebben, zoals ze proberen te imiteren of een kopie te worden van iemand die anderen bewonderen.

Geloof me alsjeblieft wanneer ik je eraan herinner dat je geschapen bent uit Liefde, Moeder / Vader / God, Bron, het oneindige veld van goddelijke energie waarin alles wat bestaat eeuwig aanwezig is, en dat alleen jij het oneindige potentieel kunt vervullen dat ontstond als een direct gevolg van het feit dat je geschapen bent om precies te zijn wie je bent. Je bent absoluut perfect voor de rol waarvoor de Bron je heeft geschapen, en door het te vervullen, zoals je wilt, zal je vreugde grenzeloos en eindeloos zijn, wanneer je jezelf toestaat jezelf te realiseren en erkennen als Eén met Bron. 

Niemand kan je vervangen in Gods goddelijke plan, en je kunt ook niemand anders vervangen. Realiteit, God, Bron, liefde is ALLES dat bestaat, en elk geschapen wezen past precies en perfect in de positie waarvoor het werd geschapen, en dat daarvoor werd geschapen. Niemand wordt misplaatst, verloren of in de steek gelaten omdat dat volkomen onmogelijk is, je bent precies waar God je op elk moment van je eeuwige bestaan wil hebben, en je bent oneindig geliefd en gekoesterd omdat dat het doel is waarvoor je bent geschapen .

Als mensen, die het droomleven van vorm leven, dat is niet wat je ervaart, echter, het onwerkelijke maar schijnbaar intens echte gevoel van scheiding van de Bron dat een leven in vorm leven biedt te pijnlijk om te accepteren en te ondergaan, dus leid je jezelf af door geloven dat wie je bent in vorm als een mens alles is wat je bent of kunt zijn. Als je dat doet, wordt het ondraaglijke intense lijden dat die scheiding je zou opleggen, voor jou verlicht en verborgen.

Dat is waarom ik en anderen je blijven herinneren aan je Ware, Goddelijke en voor altijd onveranderlijke Natuur. Collectief heeft de mensheid ervoor gekozen om uit de waanzin van de droom te ontwaken, en je ondergaat momenteel het ontwaakproces dat verschillende aspecten van het leven in je bewustzijn brengt in vorm die niet in lijn zijn met je ware aard, en die moeten worden herkend als onwerkelijk en vrijgegeven. Het is pijnlijk maar noodzakelijk en het zal voorbijgaan.

Onthoud deze boodschap en herinner jezelf er regelmatig aan dat je inderdaad Eén bent, Eén met elkaar, en Eén met Bron, dat je ware aard LIEFDE is en dat je ontwaakt in eeuwige Vreugde. Daarom, zoals ik je eerder heb voorgesteld. . . VIEREN. Je ontwaken verloopt onstopbaar en is absoluut onvermijdelijk, omdat je het tot bloei brengt door de oneindige kracht van je liefhebbende intentie.

Je liefhebbende broer, Jezus

De grootsheid van wie je werkelijk bent wordt opvallend duidelijk.
door John Smallman

2019-02-03-jesus-audio-blog-voor-zondag-februari-3e.mp3 Jesus Audio-blog voor
zondag 3 februari 2019

We zijn allemaal. Dat wil zeggen: alle bewuste leven is een Bewustzijn dat zich oneindig bewust en alwetend op elk moment is. Echter, sinds de schijnbare scheiding plaatsvond, hebben degenen in menselijke vorm dit bewustzijn verloren van het ene Bewustzijn dat is wie ze werkelijk zijn op elk moment van hun bestaan. Hier gaat scheiding over – verlies van weten wie je bent. Elk levend wezen is permanent en onlosmakelijk verbonden met en één met de Bron, en geen enkele andere staat is op afstand mogelijk!

Iedereen kan dit weten bereiken door het in hun bewustzijn te laten. Niets anders is vereist. Een deel van het ervaren van de onwerkelijke staat van scheiding houdt echter in dat je je alleen concentreert op je menselijke vorm die een etiket draagt, de naam die je ouders je hebben gegeven toen je werd geboren, en gelovend dat dit je ware identiteit is. Dit is niet wie je bent! 

Maar omdat je zo lang als je je kunt herinneren door dit label of deze naam is geadresseerd, lijkt het je ware identiteit te zijn, en wanneer mensen het gebruiken om je aan te spreken, ben je geconditioneerd om er automatisch op te reageren.
Door naar binnen te gaan om te mediteren, te ontspannen, te contempleren of na te denken – en, zoals je weet als je deze berichten regelmatig hebt gevolgd, ik herinner je eraan dat je dit dagelijks moet doen – je kalmeert de eindeloze stroom van gedachten door je geest voldoende om je in staat te stellen om je bewust te worden van de ruimte tussen gedachten, en daarom bewust dat je niet je gedachten bent maar dat je het gewaarzijn bent dat zich bewust is van die gedachten, en van je lichaam, en van alle fysieke zintuiglijke waarnemingen waarmee je lichaam je voorziet.

Wanneer dat gewaarzijn ontstaat in je bewustzijn, als de afleidingen van de input waarmee je lichaam constant bevoorraadt je bent stil, of zelfs volledig tot zwijgen gebracht, wordt de uitgestrektheid van wie je werkelijk bent opvallend duidelijk. Wanneer dat voor het eerst gebeurt, kan het verbluffend zijn! Of het kan zachtjes over een bepaalde periode gebeuren, terwijl je steeds effectiever leert om de identiteit die je naam – als label aan je menselijke vorm gehecht – los te laten of niet vast te houden, in de misleidende overtuiging dat het de totaliteit is van wie je bent. Niets is verder van de waarheid verwijderd!


Wie je bent bevat alles wat bestaat, van de kleinste deeltjes tot het multiversum. Dat klinkt natuurlijk onmogelijk, maar dat komt alleen omdat je perceptie van wie je bent enorm beperkt is. Er is er maar één, Bron, Moeder / Vader / God, en dat ben je! De bron creëert zichzelf, voor eeuwig, met zichzelf, zoals zichzelf. De schepping is aan de gang, onophoudelijk en daarom ook jij. 

Er is geen scheiding, er is alleen de Ene. Jullie krijgen hier allemaal wel eens van te horen wanneer je iets voelt of intuïteert dat je op geen enkele manier bekend zou kunnen hebben uit de informatie die je via je fysieke menselijke vorm ter beschikking staat. Dat is Eenheid op het werk, zoals het altijd is, met je tijdelijke gewaarzijn ervan. Je bent waarlijk ver, veel groter dan alles waarvan je, als een mens, ernstig beperkt door je menselijke vorm, mogelijk kunt bedenken.

Je ontwaken, het collectieve ontwaken van de mensheid, is niets anders dan je terugkeer naar volledig bewustzijn van wie je bent, en als zodanig zal het een verbluffende ervaring zijn die al je twijfels, angsten en lijden in een oogwenk zal oplossen. 

Gedurende de eonen hebben enkelen deze ervaring genoten en hebben gerapporteerd aan degenen die wilden luisteren, bijgevolg is er een grote hoeveelheid significant relevante informatie beschikbaar voor diegenen die meer willen weten, vooral omdat moderne communicatietechnologie zoveel informatie heeft verschaft over talloze onderwerpen gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die ervoor op zoek gaat.


Maar natuurlijk is lezen over de ervaringen van anderen, hoewel nuttig en interessant, eerder als het hebben van de smaak van een ijsje, omdat het in principe zinloos is totdat je het voor jezelf proeft. Je moet zelf ontwaken ervaren voor jezelf. En dat is een paradox omdat, als één, u alles bent. Niettemin zal het ontwaken ervaren worden door elk individu, waarbij iedereen zich ook bewust is van en de ervaring van Alles kent. Aldus zullen allen in vreugde zijn omdat allen zullen weten dat allen wakker zijn.

Op dit moment kun je geen idee hebben van wat je kunt verwachten, behalve dat je hebt verteld dat het je absoluut zal verbazen. Laat daarom alle verwachtingen varen, want geen van hen zal je hoe dan ook voorbereiden op de wonderen die op het punt staan je te omhullen. Volledig bewust besef van wie je werkelijk bent, zal je oneindige en eeuwige vreugde brengen. Dat is de goddelijke Wil voor jou, dat is het altijd geweest, en het is ook jouw wil, daarom is het onvermijdelijk.

Dit ontwaken is goddelijk gepland sinds het moment dat de gedachte aan scheiding plaatsvond, waardoor de mensheid in een onwerkelijke of droomachtige staat werd geplaatst die het sindsdien verward en angstig heeft achtergelaten. Waar je aan denkt of je geschiedenis beschouwt, is maar een selectie van herinneringen aan je doorgaande dromen en nachtmerries die je hebben overtuigd van de realiteit van de staat van scheiding die je schijnbaar ervaart. 

Deze overtuiging of overtuiging moedigt je sterk aan om je erop te concentreren, omdat je door je menselijke lichaam fysieke gewaarwordingen ervaart die prettig of pijnlijk kunnen zijn, en omdat je menselijke lichaam zo kwetsbaar is voor ziekte en schade, leef je met bijna constante angst over adequaat onderhoudt hen vanwege hun behoefte aan regelmatig voedsel en onderdak. 

Ze zijn zowel een verantwoordelijkheid als een geschenk, en ze vragen buitensporige hoeveelheden energie en aandacht om ze soepel en efficiënt te laten werken.
Sinds de industriële revolutie hebben steeds meer mensen de mogelijkheid gekregen om te leven met hun basisbehoeften om te overleven, zodat ze de tijd en de gelegenheid krijgen om na te denken over de zin van het leven.

 Niet te veel mensen gebruikten deze mogelijkheid in hun voordeel om in plaats daarvan hun leven door te brengen op zoek naar plezier en bevrediging buiten zichzelf, van anderen en van materiële zaken. Dit was ongelukkig omdat je al alles had wat je nodig had binnen het energieveld, de levenskracht, het veld van Liefde dat je eeuwige bestaan verzekert.

In de afgelopen decennia hebben echter steeds meer mensen er uiteindelijk voor gekozen om zich bezig te houden met contemplatie over de zin van het leven en hebben ze hierover met andere gelijkgestemde individuen gecommuniceerd. Dit begon je ontwakingsproces, of beter, versterkte je collectieve motivatie en intentie om te ontwaken. Het kantelmoment is bereikt en er zijn nu genoeg mensen die die intentie vasthouden en de intentie hebben om lief te hebben wat er ook maar ontstaat, om ervoor te zorgen dat je ontwakingsproces snel voltooid zal zijn, net zoals goddelijk gepland. Dus, zoals u al een aantal keer is verteld: VIER!


Vieren intensiveert je energievelden door ze met enthousiasme voor het leven te overspoelen, en wanneer je vol enthousiasme bent, wordt het steeds moeilijker om te slapen, onbewust, verloren in de onwerkelijke wereld van dromen. Echt, de mensheid ontwaakt.

Je liefhebbende broer, Jezus.

 

Zoals je heel goed weet, vinden enorme veranderingen plaats over de hele wereld,

zowel binnen de mensheid, als op de planeet zelf en alle levensvormen die ze zo graag ondersteunt. Dit is een tijd van grote verandering die goddelijk is gepland voor de eeuwigheid, het is inderdaad zeer stressvol voor iedereen, maar het is een noodzakelijk onderdeel van het ontwakingsproces van de mensheid.

De tijd nemen om minstens één keer per dag te ontspannen, om je fysieke lichaam te ontspannen en dan je geest te kalmeren, is een essentiële vereiste omdat je allemaal moeite hebt om emotionele / psychologische dingen in jezelf los te laten, en binnen het menselijke collectief, dat je hebt ontkend of begraven in om de pijn te vermijden om ermee om te gaan. Het moet worden gezien en vrijgegeven. Raak er niet mee bezig of probeer het doel of de bron ervan te analyseren. 

Neem het in plaats daarvan waar, bedank het voor het toenemen in je bewustzijn om je te laten zien dat het moet worden vrijgegeven. Dan kan alle bitterheid, wrok, woede en oordeel die de mensheid zo lang heeft geteisterd – zoals je eigen ego’s anderen hebben proberen te beschuldigen voor de pijn en het leed dat ze je hebben veroorzaakt – gewoon wegvallen en oplossen in het niets waaruit ze zijn opgestaan.

Alle bewuste leven is Eén met Bron, er is geen scheiding! De schijnbare scheiding die mensen ervaren is slechts een list van het ego. Je ego’s waren oorspronkelijk bedoeld om je te helpen bij het opereren en leiden van je menselijke lichaam terwijl je ervoor koos om vorm, lichamelijkheid, de materiële omgeving, tijdelijk te ervaren. 

Wijzen, die zijn ontwaakt uit de droom die de materiële wereld is, en die zich hebben gerealiseerd dat zij niet hun lichaam zijn, maar in feite spirituele wezens zijn met een tijdelijke lichamelijke ervaring, in die ontwaakte staat worden zich bewust dat er alleen maar Eén, Bron, Moeder / Vader / God. In dat bewustzijn kunnen ze duidelijk zien dat het heeft gekozen om zichzelf in ontelbare vormen te ervaren, omdat dit het ervaringen biedt die er niet voor beschikbaar zijn als één enorm en oneindig gebied van puur bewustzijn. En dus keren ze terug naar het volle besef dat er maar Eén is, en dat elk bewust wezen, inclusief elk mens, Degene is die zichzelf op talloze verschillende manieren uitdrukt en ervaart.

Omdat, in menselijke vorm, in de aardse omgeving, fysieke lichamen kwetsbaar zijn voor vele vormen van pijn en ziekte, werd het ego verstrekt om zich volledig bewust te zijn van de fysieke omgeving waarin je menselijke vormen hun bestaan hadden, zodat je snel en gemakkelijk afstand nemen van gebieden of situaties die gevaarlijk of bedreigend waren.

 Gedurende de eonen en door vele menselijke incarnaties vergaten je ego’s dat ze allemaal deel van het één waren en begonnen ze als schijnbaar afgescheiden entiteiten met elkaar te concurreren voor wat leek op beperkte middelen, wat leidde tot conflicten, pijn, lijden en angst. Angst werd in feite de belangrijkste motivatie voor de mensheid, het werd een ogenschijnlijk essentieel aspect van je aard om je te helpen overleven.

Maar angst was alleen bedoeld als een momentele wake-up call, om je onmiddellijke aandacht te krijgen, zodat je snel uit de buurt van gevaar zou zijn. Alle bewuste leven heeft een angstsensor, maar alleen de mensheid maakt het tot een aandachtspunt voor de lange termijn, waardoor hun energie en motivatie worden uitgeput, omdat ze talloze mogelijkheden van gebeurtenissen of omstandigheden overwegen die hen pijn of lijden zouden kunnen veroorzaken – talloze mogelijkheden die, voor het grootste deel zal nooit ontstaan, of is op zijn minst uiterst onwaarschijnlijk.

Angst is bedoeld om een tijdelijke ervaring te zijn die leidt tot onmiddellijke en passende actie, het is niet bedoeld als een constante aanwezigheid die je afleidt van de vreugde om te leven. 

Als dit is hoe je het ervaart, moet je je bewust worden van wat het precies is dat ervoor zorgt dat je constant bang bent, en sta er dan afstand van, word je ervan bewust en begrijp dat het geen onmiddellijke preventieve actie vereist om je fysieke overleving, en laat het dan gaan. Door dit te doen, leer je het deel van jou dat angstig is om je te realiseren dat er geen onmiddellijke dreiging is, waardoor je massaal het gevoel van angst vermindert dat je effectief heeft geïmmobiliseerd. Richt je bewustzijn op het feit dat er op dit moment niets te vrezen valt, accepteer de waarheid hiervan en ga dan verder met genieten van het mysterie en verwonder je dat je leven is.

Je weet, diep in jezelf, dat alles goddelijk wordt opgevangen omdat je Eén bent met de Bron, dat jij en de Bron Eén zijn en dat er geen schade aan jou kan toekomen. Ja, je lichaam of de lichamen van geliefden kunnen worden beschadigd, maar je bent niet je lichaam, je weet dat je eeuwige wezens bent die volledig in staat zijn om te leven in vreugde op elk moment van je bestaan, en dat alles dat je pijn of lijden veroorzaakt zoals een mens niet kan en niet zal blijven bestaan. Alleen al het zich bewust zijn van deze goddelijke waarheid zal enorm elk gevoel van pijn of lijden verminderen dat je ondergaat.

Elke dag als je wakker bent, is het de bedoeling om alleen van alles te houden wat ontstaat, en dan, gedurende de dag, als je het gevoel hebt dat je wordt aangevallen, niet meedoen door jezelf te verdedigen, zend gewoon liefde naar degene die je lijkt aan te vallen, en ga weg. Als je dit doet, zul je merken dat je naar een staat van vrede en acceptatie gaat, in plaats van door te gaan met innerlijke onrust. Bedenk dat iedereen die aanvalt intense pijn heeft – er is nooit een andere reden om iemand aan te vallen – en in werkelijkheid is een aanval slechts een wanhopige roep om liefde. Reageer daarom altijd liefdevol – ook al is het alleen stil en discreet – wetende dat uw reactie altijd effectief is, zelfs als u geen positieve resultaten ziet.

Je liefhebbende broer, Jezus.

Wanneer de mensheid ontwaakt, zoals onvermijdelijk zal gebeuren,

zal er wereldwijd een enorme uitstorting van LIEFDE zijn.
Je hebt, samen, al heel lang naar dit evenement toegewerkt en je bent er nu klaar voor.
De chaos, verwarring en conflict over de wereld, op dit moment in je spirituele evolutie, is het resultaat van je collectieve keuze om te ontwaken.

Veel pijnlijke herinneringen aan conflicten, pijn en lijden komen op, zodat ze kunnen worden vrijgegeven.
Ingehouden en stilgezeten, houden ze je in een staat van verbittering, haat en wrok.
Terwijl ze zijn vrijgegeven, staan ze je toe je hart te openen voor de Liefde die altijd aanwezig is en je alleen wil omhullen en omhelzen, zoals het zal zijn wanneer je je behoefte aan schuld,
rechter of wraak of teruggave van vroegere kwetstes loslaat, en in plaats daarvan gewoon accepteren en liefdevol omgaan met wat er ook maar ontstaat.

Liefde is jouw natuur, en ieder mens zonder uitzondering verlangt alleen om lief te hebben en bemind te worden.
Liefde is open, accepteert, omhelst, maar het kan niet binnenkomen waar bitterheid, haat of wrok aanwezig zijn omdat die gevoelens, die intenties, keuzes zijn om gesloten te zijn voor Liefde.
En liefde zal zich nooit aan iemand opdringen, omdat dat volledig tegen zijn aard is.
Voor velen om lief te hebben lijkt verraad uit te lokken omdat zo vaak, als mens, je vertrouwen is verraden. Verraad is echter alleen effectief als liefde buiten het zelf wordt gezocht.

Wanneer je erkent en aanvaardt dat je liefde bent, en het weet, is verraad niet langer een probleem, omdat je – volledig liefhebbend en jezelf accepteert – begrijpt dat degene die je verraadt,
intense pijn en angst heeft en alleen maar roept om liefde, en daardoor kun je liefdevol reageren.
Jullie weten allemaal, diep in jezelf, dat jullie wezens van Liefde zijn, maar over de aionen zijn jullie,
als kinderen, opgevoed in situaties die, in meer of mindere mate, je onschuld hebben misbruikt en je vertrouwen hebben misbruikt. Meestal waren degenen die dit deden niet op de hoogte van de schade die ze veroorzaakten, en geloofden ze dat ze je zo goed mogelijk voorbereidden om te leven en te overleven in een gevaarlijke en vijandige wereld.

Liefde is in jullie allemaal, het is de levenskracht, het energieveld dat de kracht verschaft die nodig is voor je menselijke lichaam om soepel en efficiënt te werken. Wanneer je Liefde op slot doet, door vast te houden aan bitterheid, wrok, haat of een verlangen naar wraak, wordt je lichaam overstuur en probeert het je aandacht te trekken door pijn, een ongeluk of ziekte – aanvankelijk voorzichtig – maar als je niet dan reageert met toenemende intensiteit. Zelfs dan weigeren velen – ja weigeren – om te zien of te reageren, en zo heeft het lichaam het volledige gebruik van de levenskracht die het nodig heeft en waaraan het gerechtigd is, geweigerd als je bereidwillige metgezel in vorm, vervalt en sterft.

Als je echt alles in jezelf zou kunnen loslaten dat niet volledig in overeenstemming is met Liefde, dan zouden je lichamen sterk en gezond blijven, en zouden ze in staat zijn veel langer te leven en te genieten. En, natuurlijk, onder die omstandigheden zou je in vreugde leven in plaats van in angst, depressie en ziekte, of in bitterheid en wrok voor je schijnbaar oneerlijke levenssituaties. 

Wanneer je Liefde toestaat om je harten te vullen stroomt zijn energie vrij en overvloedig door je heen de wereld in, in interactie met en het effectueren van iedereen met wie je op welke manier dan ook in contact komt, aldus het verspreiden en delen van de vreugde.

Liefde is jouw natuur, en wanneer je van harte aanvaard wordt, in plaats van te worden geblokkeerd of ontkend, stroomt jouw leven veel vlotter en gemakkelijker, waardoor je op de meest bevredigende manier kunt omgaan met alle problemen die zich kunnen voordoen. Je moet vertrouwen vertrouwen. Om dat te doen, moet je jezelf liefhebben zoals je bent, accepteren dat je als mens duidelijk niet zo perfect bent, dat je lessen hebt om te leren, en dat is waarom je op dit moment incarneerde in de voortdurende spirituele evolutie van de mensheid.

Door jezelf onvoorwaardelijk te accepteren, en door jezelf te vergelijken met anderen die, naar het schijnt, meer geluk hebben of meer gezegend, zul je vrede vinden, en dan zul je de lessen waarmee je wordt voorgesteld veel gemakkelijker begrijpen en leren. Lessen die je voor jezelf had gepland voordat je incarneerde.

Jullie hebben allemaal ego’s en om in vorm als mensen te leven, heb je ze wel nodig. Het zijn echter de aspecten van jezelf die reageren in angst en woede op situaties die hen bedreigend lijken. Ze zijn als kleine kinderen die nog niet hebben geleerd te begrijpen dat ze elkaar moeten respecteren en eren, en die blijven opereren vanuit de ‘ik, ik, ik’-manier van zijn. Als baby’s is dat nodig omdat ze in staat moeten zijn snel de aandacht te trekken van degenen die voor hen zorgen en die verantwoordelijk zijn voor hun welzijn.

Helaas gebeurt het vaak dat de zorgverleners ofwel traag reageren, of gewoon niet reageren helemaal, en dit beangstigt de kleintjes. Als ze dan groeien, wordt die staat van behoeftigheid niet opgelost en vrijgegeven, en tegen de tijd dat ze fysiek volwassen zijn geworden, is dat ‘ik, ik, ik’-gedrag diepgeworteld als een noodzakelijke overlevingsvaardigheden. 

Helaas is het zeer schadelijk omdat het hen ervan weerhoudt zich bewust te worden dat het wezens van Liefde zijn, de belangrijkste les voor elk mens om te leren. Om wakker te worden, moet je je bewust worden van dit gevoel van ontoereikendheid, en dat is alles wat het is, erkenning van de ongeldigheid ervan, en dan kiezen om het los te laten.

Het ego is een aspect van jezelf dat moet worden gezien voor wat het is, namelijk je gekwetste en angstige innerlijke kind, en dan moet je het troosten en laten zien dat het volkomen veilig is door de liefde die je jezelf geeft. 

Wanneer u dit doet, kan het zichzelf kennen als volledig veilig, en onvoorwaardelijk door u geaccepteerd. Dit kun je het gemakkelijkst doen door jezelf lief te hebben en te accepteren zoals je bent, en dan zachtjes en liefdevol met jezelf te werken om de angst die aan dat intense gevoel van ontoereikendheid ten grondslag ligt te ontbinden door ervan te houden.

Wanneer dat gebeurt, zoals het zal gebeuren als je ervoor kiest om jezelf lief te hebben en volledig te accepteren, zullen je ego’s dan volledig geïntegreerd worden in de menselijke vormen die je bent, in plaats van schijnbaar gescheiden te blijven, en, in die toestand, je ontoereikend, onwaardig, niet goed voelen genoeg, en daarom angstig en boos. U weet allemaal, diep in uzelf, dat u één bent met de Bron. Echter, als mensen in vorm, is die kennis voor je verborgen zodat de lessen waarmee je wordt gepresenteerd kunnen worden geleerd, waardoor je op je pad van spirituele evolutie wordt bevorderd.

En jullie willen allemaal spiritueel evolueren. Het komt je vaak vaak voor dat spiritueel evolueren volledig buiten je mogelijkheden als mens valt. En als een afgescheiden mens zou het inderdaad zijn, maar je bent niet gescheiden! 

Je bent nooit geweest en zal dat ook nooit zijn. Je bent veilig en eeuwig verbonden met de Bron, en je hebt elk een heel team van gidsen, mentoren, engelen en geliefden die het meest liefdevol over je waken en wachten tot je om hulp vraagt in die evolutie.

Je ego’s, in hun angst en angst, vaak luidruchtig overstemmend door hun “ik, ik, ik” eist het antwoord op de roep om hulp waar je om hebt gevraagd en die direct wordt aangeboden door diegenen in de spirituele rijken. Dit is de reden waarom, zoals je zo vaak wordt herinnerd, het absoluut essentieel is dat je dagelijks naar binnen gaat, naar dat heilige innerlijke heiligdom dat je bezit, en rust daar rustig, houdt van jezelf en accepteert jezelf. 

En in die zelfacceptatie zullen je ego’s zich veilig voelen en geïntegreerd raken. Je verdient het absoluut om jezelf lief te hebben omdat je allemaal goddelijke en geliefde kinderen van God bent, gemaakt in en uit liefde, wat alles is.

Je liefhebbende broer, Jezus.

 

 

Ieder mens heeft zijn eigen directe verbinding met de Bron door middel van de Heilige Geest.

door John Smallman

2018-05-14-jesus-audio-blog-voor-maandag-mei-14th.mp3 Jesus Audio-blog voor maandag 14 mei

De voortgang van de mensheid op het pad naar ontwaken gaat snel vooruit

en er is bewijs van dit alles over de hele wereld, omdat meer en meer van jullie dagelijks de intentie hebben om alleen maar te houden van wat er ook maar ontstaat. 

Dit is de meest krachtige intentie die je kunt instellen, en wanneer je dat doet, word je enorm bijgestaan door de onzichtbare die je liefdevol waken en je ondersteunen op elk moment van je aardse bestaan. 

Je bent nooit alleen, je wordt altijd volledig ondersteund als je de paden naar ontwaken volgt die je voor jezelf hebt opgezet voordat je incarneerde. Als een direct resultaat is uw succes goddelijk verzekerd. Het omslagpunt voor het ontwaken van de mensheid is inderdaad al voorbij en velen van jullie voelen nu de zekerheid hiervan.
Ga door met het instellen van je intentie dagelijks.

De beste tijd hiervoor is wanneer je je dagelijkse bezoek brengt aan je heilige innerlijke heiligdom en je hart opent om de Liefde je te laten omhullen om je te vullen met vrede, compassie voor allen die lijden, en ook om uit te stromen in een overvloedige stroom van genezing die iedereen die nu geïncarneerd is als mensen zal beïnvloeden en verheffen om te helpen bij het ontwaken. 

En op elk moment dat je denkt of merkt dat je je intentie ongedaan hebt gemaakt, of hebt vergeten om het in te stellen, stel je het dan op dat moment opnieuw in. Jullie doen allemaal geweldig werk, zelfs als je je er niet bewust van bent, want dat is jouw levenspad.

Er zijn geen toevalligheden of toevalligheden, alles wat ontstaat is onderdeel van het ontwakingsproces, zelfs de schijnbaar meest catastrofale gebeurtenissen die mensen zonder reden lijken te overkomen, en die voor u als mensen geen zin hebben met uw zeer beperkte mogelijkheden om de Grote foto. Jullie zijn allemaal intensief bemind en geëerd voor wat jullie doen om elkaar op de meest liefdevolle en effectieve manieren mogelijk te maken.

Vertrouw op je intuïtie, je innerlijke weten, waardoor je de volledige kracht van je onverbrekelijke verbinding met de Bron vrij en overvloedig door je heen laat stromen, want dat is wat je hebt ingesteld als je levenslange intentie voorafgaand aan je incarnatie.


Je bent hier – op dit moment op Aarde – om te ontwaken en een toestand van de Hemel op Aarde te creëren. Dit is altijd je plan geweest omdat je een fysieke omgeving wilde waarin je kunt genieten van de ervaring van het zijn in vorm en het gebruiken van de zintuigen die het menselijk lichaam biedt.

Het heeft veel meer zintuigen dan je op dit moment weet en je zult ze ontdekken als je ontwaakt en ontdekken dat je menselijke vormen lang niet zo beperkt zijn als ze nu lijken te zijn. Beperking gebeurde omdat je ervoor koos om te proberen gescheiden van de Bron te leven, wat natuurlijk onmogelijk is, maar door de intentie te omzeilen om die onwerkelijke staat te ervaren die je jezelf hebt opgelegd om extreme beperkingen te ervaren, en dat is wat er gebeurde. 

Om in menselijke vorm te zijn, moet vreugdevol, opwindend, intrigerend en inspirerend zijn, maar de beperkingen die zijn ontstaan als gevolg van je poging om afzonderlijk, onafhankelijk, alleen te zijn, hebben voorkomen dat dat het geval was.

Je lichamen, onbeperkt door het gevoel van scheiding, hebben het vermogen om voor onbepaalde tijd in perfecte gezondheid te leven, en wanneer je ontwaakt, zul je het vermogen en de mogelijkheid hebben om die staat te herwinnen en in vorm te blijven zolang je kiest, of je mag kies ervoor om de menselijke vorm los te laten en terug te keren naar het vormloze bestaan als zuivere geest.

Sommigen van jullie hebben vast en zeker genoeg van het aardse leven als een mens, terwijl anderen heel graag willen leven in een lang en vruchtbaar leven dat de prachtige creatieve mogelijkheden van de menselijke vorm ten volle zal ervaren. 

Wanneer je wakker wordt, zullen alle mogelijke opties voor je toegankelijk zijn, maar het kiezen van een bepaalde optie uit de vele verbazingwekkende opties zal je op geen enkele manier beperken, omdat je steeds opnieuw kunt kiezen uit onbegrensde opties en je door God gegeven gebruik kunt gebruiken creatieve talenten en mogelijkheden op elke manier die je aanspreekt.

Je bent perfecte en onbeperkte wezens geschapen zoals de Bron, je hemelse Moeder / Vader / God, en de goddelijke bedoeling was dat je doorgaf met het toevoegen van je eigen persoonlijke signatuur aan de schepping, zodat het oneindig eindeloos genieten voortzette in oneindige en harmonieuze overvloed voor iedereen. 

De creatieve mogelijkheden die je ter beschikking staan zijn simpelweg onbegrensd, net als de constante en meest krachtige goddelijke intentie om dat te doen, wat ook de jouwe is.

Alle mensen zijn zich ervan bewust dat alles niet goed gaat, dat er iets heel belangrijks ontbreekt in hun leven, en niet alleen vanwege menselijke pijn en lijden vanwege de vele oorzaken die zich in hun leven voordoen. Velen hebben geen idee wat dat zou kunnen zijn, en brengen hun leven door op zoek naar dat ze niet weten op ontelbare manieren – fysieke, emotionele, psychologische, intuïtieve en intellectuele bezigheden – die hen nooit bevredigen en nooit bevredigen. 

Anderen zijn of worden zich bewust dat er absoluut een soort spirituele  leven, en besteed dan veel tijd aan het zoeken van begeleiding en leiding van mentoren, degenen die lijken dat ze spiritueel beter zijn dan ze zijn, of van religieuze leiders of goeroes. Elke persoon heeft echter zijn eigen directe verbinding met de Bron door middel van de Heilige Geest, en door hun favoriete heiligen, engelen, of gidsen in de spirituele rijken.

Meestal, wanneer iemand niet in staat is om contact te maken met degenen in de spirituele rijken op wie ze het noemen, is dat omdat ze zich onwaardig voelen om te bellen of gehoord te worden. Welnu, dit gevoel is het ego dat zijn gevoel van individualiteit, van scheiding probeert te behouden, omdat het gelooft dat als contact wordt gemaakt, zijn macht over een persoon verloren gaat.

Het ego leeft in angst en doet zijn best om een persoon in die staat te houden, omdat ze dan afgeleid en angstig zijn vanwege de eindeloze stroom van gedachten over wat ze wel of niet zouden moeten doen, en daarom kunnen ze de stille liefdevolle stem die woont niet horen in de moderne wereld is het bekend dat teveel denken in een eindeloze en repetitieve lus stressvol en vermoeiend is, en meditatie, die ooit alleen als spirituele oefening werd gezien, is nu een sterk aanbevolen vorm van stressverlichting. 

In die vorm wordt het in essentie gebruikt om de geest te kalmeren en een persoon te laten ontspannen en de zorgen en angsten die hem of haar overweldigen voor een korte tijd te laten gaan.

Het vergt een aanzienlijke hoeveelheid oefening voordat de geest snel en gemakkelijk kan worden stilgezet, maar de voordelen hiervan zijn enorm voor uw menselijke lichaam.

Wat het nuttigst kan zijn wanneer u zit om uw meditatiepraktijk te beginnen, is om de intentie Communiceer met en hoor duidelijk de begeleiding van je ondersteuningsteam in de spirituele rijken. Ontspan dan gewoon in de stille ruimte die ontstaat tijdens je meditatie en luister. Verstandige nuttige gedachten of ideeën die je onmiddellijk herkent, zijn niet je eigen dakhersenen, er zal gekletter binnenkomen. Wij in de spirituele rijken zijn altijd bij je en we verlangen ernaar dat je ons hoort, zodat je gebruik kunt maken van onze liefdevolle begeleiding en ondersteuning.

Dus blijf in je meditatie-oefening, ook al lijkt het soms of in het begin helemaal niet effectief te zijn. Je volharding zal resultaten opleveren, en een gevoel van vrede en veiligheid zal je omhullen, en als je de liefde voelt die we je op elk moment bieden, zal elk gevoel van waardeloosheid of onwaardigheid dat je hebt ervaren, beginnen op te lossen. 

Je zult in een staat van zelfacceptatie komen, acceptatie dat je echt een geliefd en essentieel deel van de Bron bent, het oneindige veld van Liefde dat Alles is dat bestaat, en dus je ware aard erkent en eert als Eén met Bron.

Je liefhebben broer, Jesus.John Smallman | 14 mei 2018 om 15.45 uur

 

 

Hallo, deze Johannes met Jezus ‘boodschap voor maandag 29 januari 2018.

Vandaag was ik met hem aan het praten over mijn eigen gevoel van ontoereikendheid, en hij kwam met wat begeleiding voor mij, en stelde ook voor om het te delen met onze blog-volgers. . Dus hier is het!

Een gesprek met Jezus.

Ik: Goede morgen Beste Jezus.
Heel vaak voel ik me ongemakkelijk om een beroep te doen op je voor een praatje of een gesprek, of zelfs voor begeleiding.
In mij voel ik dat een beroep op jou een inbreuk is op jouw ruimte. Ik voel dat ook met anderen.

Het is als het vragen om hulp, waarvan ik me ongemakkelijk voel – ik zou het niet moeten vragen – en ik ben ook vaak niet bereid om te helpen of anderen hulp te bieden. Gedachten over waarom ik me zo voel, doen zich wel voor, maar ze lijken nooit de volledige reden te zijn.
Dus misschien kun je me hier wat begeleiding bieden.

Ja, het kwam gewoon bij me op, ik hou van het lezen van begeleiding in boeken of het horen ervan in interviews – met name die over Boeddha in de benzinepomp, wanneer Rick Archer een aantal zeer heldere en interessante mensen interviewt – maar ik heb moeite het te nemen van geliefden , vrienden of kennissen. Is het een dwaze eigengerechtigde trots van mijn kant, of gewoon angst om fout te zijn

.Bij het lezen van een boek of het luisteren naar een interview kan ik niet “fout worden gemaakt”, terwijl ik in een gesprek dat wel kan. Hoe dan ook, het is aan jou, of je de tijd en de neiging hebt om met me te chatten en wat degelijke en waardevolle begeleiding te bieden.

Jezus: Een heel goede morgen voor jou, John, zoals altijd zou ik blij zijn om met je te praten. Pauzeer even om die innerlijke angst los te laten om één op één met mij te communiceren, luister dan en typ. Wat ik te zeggen heb, zal u helpen en verheffen, en iedereen met wie u ervoor kiest om het te delen.

We zijn allemaal Eén met God / Bron en onafscheidelijk van Hem.
We zijn allemaal gewoon verschillende en unieke uitdrukkingen van die ene, en we zijn allemaal even geliefd en gekoesterd door onze hemelse Vader op elk moment van ons bestaan.

Wanneer het in menselijke vorm is, is het erg moeilijk om dat echt te weten en te voelen, met uitzondering van een incidentele en meestal onverwachte flits van gewaarzijn dat: “de Eenheid die Alles Dat Bestaat mij omvat, altijd.”
Het spel van scheiding dat mensen spelen, heeft alles te maken met: Onbewustzijn en onbewustzijn van de Eenheid die God is, die Alles omvat wat Hij schept, en daarom, elke individuele.

En de consequente onwetendheid van het feit dat er GEEN uitzonderingen zijn en GEEN vijanden, omdat er geen uitzonderingen of vijanden kunnen zijn als ze allemaal Eén zijn.

Het is dus snel duidelijk dat scheiding onwerkelijk moet zijn. Daarom ben jij, iedereen die God creëert, altijd volledig met Hem verbonden. Hij is de Bron waaruit alles voortkomt, en alles wat ontstaat is, door Zijn Aard en Intentie, perfect.

Je menselijke vorm is onwerkelijk, een tijdelijk voertuig van intense beperking, dat een ieder die geïncarneerd is ervoor koos om een strikt beperkte tijd in beslag te nemen voor de afzonderlijke gebeurtenissen en gebeurtenissen die het mogelijk maakt voor ieder individu om uniek voor zichzelf te ervaren. 

Wanneer je het neerlegt om terug te keren naar de spirituele rijken, lost elk gevoel van scheiding op, maar je individuele zelfgevoel blijft niet alleen bestaan, het intensiveert, omdat je je bewust bent van de immense en onmeetbare Kracht en Liefde waarmee God je begiftigde op het moment van je creatie keert terug naar jou.

Als mens heb je altijd het gevoel dat je veel meer bent dan je menselijke vorm suggereert, maar de afleidingen van die staat, en niet de minste daarvan is je gevoel voor kleinheid en onbeduidendheid in zo’n schijnbaar enorm en onmeetbaar universum, maken het heel moeilijk voor je om tot een volledig besef te komen wat dat betekent.

Sommigen, die een bewuste keuze maken om een spiritueel pad te volgen, komen er achter dat zij en alle anderen veel meer zijn dan ze lijken te zijn als belichaamde mensen.
Maar volledige realisatie van je echte en onveranderlijke aard is niet mogelijk totdat je jezelf bevrijdt van je menselijke vormen.

Wanneer je verwondering opdoet, vervang je ontzag en intense vreugde volkomen elk gevoel van kleinheid, onbeduidendheid of waardeloosheid waarmee je als mens leefde.
Het ontzag ontstaat omdat het besef van de grootsheid van wie Je werkelijk bent absoluut verbijsterend is na zo lang met je beperkte zelfgevoel te hebben geleefd.

Het is echt een ontwaken uit een nachtmerrie van angstaanjagend niet-substantieel en onbetekenend zijn in de oneindige schittering van je eigen Licht, dat ver boven de schittering van de helderste ster in je universum ligt met een enorme orde van grootte.

Smallness en onbeduidendheid zijn niet van God! God is het oneindige veld van liefde waarin allen hun eeuwige bestaan hebben en waarin alle gebeurtenissen plaatsvinden.
Er is niets meer dan dat, er is alleen daarbinnen, en dat ‘binnen’ is grenzeloos, grenzeloos, allesomvattend en allesomvattend, aangezien het de hele schepping in liefde houdt. 

Allen zijn van oneindige waarde, onvervangbaar, essentieel, en zijn eeuwig volledig bewust gewaar van de Liefde die van God is en van hun aard.

Ik herinner je er altijd aan om dagelijks naar binnen te gaan om te communiceren met de Liefde die daar verblijft, omdat je als een mens echt doet moet de tijd nemen om dagelijks bewust contact te maken met je Bron.
Het is Leven, en het drijft jouw ogenschijnlijk individuele energievelden aan, en dan ben je beter in staat om te communiceren met die van alle andere individuen waar je aan denkt, communiceert of gewoon op straat of in je motorvoertuigen overgaat op de snelweg.

De wisselwerking tussen jullie is constant en aan de gang, zelfs als je ervan overtuigd bent dat je een enkele fysieke entiteit bent die behoorlijk afgescheiden is van iedereen of van alles “daarbuiten” in de wereld waarin je je menselijke leven leidt.

Je hebt de keuze om liefdevol, liefdeloos of onbewust te zijn. Als je dit eenmaal weet, is je neiging om vast te houden aan de intentie alleen lief te hebben, omdat liefde jouw natuur is.

Maar als je de vrije wil hebt, kun je ervoor kiezen om de vele mogelijkheden die zich in je dagelijkse leven voordoen te negeren om liefde te bieden en te ontvangen, door je hart gesloten te houden in angst, en daardoor bijna – maar nooit volledig – zijn normale en van nature voorkomende rug te blokkeren voortstromen door jou en de hele. Je bent altijd verbonden met je Bron met een volkomen onbreekbare of onverbrekelijke link.

Zonder dit zou je niet bestaan, omdat je bestaan volledig afhankelijk is van je verbinding met de Bron waardoor Leven en Liefde constant en eindeloos stromen. U kunt echter, en velen doen, het beperken of blokkeren. Maar waarom zou je?

Welnu, omdat er in de afgescheiden wereld van de illusie een angst is voor anderen, van wat ze zouden kunnen en kunnen doen met je lichaam, dat hen intense pijn en lijden zou bezorgen. 

En het is waar dat je door je lichaam – mentaal, emotioneel en fysiek – intense pijn en lijden kunt ervaren, zoals velen of in feite bijna allemaal gedaan hebben. In de illusie geloven velen dat liefde zwak is en dat ze sterk moeten zijn, dus blokkeren ze het van hun bewustzijn om sterk te zijn.

Maar wanneer je zelfs maar een beetje opent om lief te hebben, zal lijden dat je ondergaat afnemen, en zelfs fysieke pijn zal minder intens worden. Als je echter met oordeel, schuld en woede handelt, zullen je pijn en lijden toenemen. 

Jullie hebben allemaal ontmoetingen gehad met degenen die lijden en die ermee omgaan, en die anderen de schuld geven – en, natuurlijk, jullie hebben het vermogen om elkaar leed te veroorzaken – en die buitengewoon ongelukkig zijn.

Terwijl anderen, in vergelijkbare omstandigheden, niet zo ongelukkig zijn omdat ze erboven uitstijgen, accepteren wat er is gebeurd, en er vervolgens voor kiezen om verder te gaan in plaats van zich te engageren met het schuldspel. 

Je hebt altijd een keuze hoe je in elke situatie zult reageren, en als je ervoor kiest lief te hebben in plaats van angstig en de schuld te geven, zul je veel gemakkelijker de vrede in jezelf vinden.

Zoals je weet, en zoals je hier vaak en op andere plaatsen is verteld, is je natuur liefde. Daarom, wanneer je ervoor kiest om ermee in te gaan, zul je veel, veel gelukkiger en vrediger zijn dan wanneer je ervoor kiest anderen de schuld te geven en restitutie te zoeken. Schuld en teruggave brengen nooit bevrediging omdat ze constant om meer vragen.

Hoe meer een persoon gelooft dat zij teruggave verdienen, des te meer zij ernaar zullen zoeken terwijl zij zich bezighouden met eindeloze cycli van oordeel en schuld. Tevredenheid komt van binnenuit, het kan niet van buiten jezelf komen.

Ja, bewondering of felicitaties van een ander zijn opbeurend, maar hun opbeurende effect is slechts tijdelijk. Tenzij je jezelf waardeert en liefhebt, zal de lof van anderen je nooit bevredigen, omdat je het eindeloos herhaald en herhaald moet hebben om je eigen gevoel van ontoereikendheid of waardeloosheid te overstemmen.

Dus veel mensen hebben een publieke persoonlijkheid waarachter ze hun gevoel van ontoereikendheid, en als die persoon ontdekt of onthuld wordt, komt schaamte bijna altijd tot stand, omdat de persoon vanwege zijn gevoel van ontoereikendheid niet voorbereid of klaar is om gezien te worden als de kleine ikken die ze zelf geloven.

Een vals personage is precies dat, en de eigenaar weet het en vreest het, hoewel het onwerkelijk is, een egoconstruct. Je kunt niet een ander zijn, en je bent niet bedoeld als een ander, je bent altijd het wezen dat God schiep, en jij bent ook de mens die je verkoos te zijn voordat je incarneerde.

En je hebt die keuze heel zorgvuldig en met verstandige leiding gemaakt van degenen in de spirituele rijken wiens taak het is om je op elk moment van je leven te helpen. De manier om de enorme waarde te vinden die voor altijd in jezelf ligt, is door jezelf te zijn!

Roep die gidsen, mentoren en engelen op die op je permanent zijn ondersteunend team en vraag hen om u duidelijk te maken wat het doel is van wat zich in uw leven voordoet, en vraag hen vervolgens om u te helpen er mee om te gaan voor uw eigen hoogste goed en voor het hoogste goed van alle betrokkenen.

Dat zullen ze, en dan zul je de moed vinden om gewoon jezelf te zijn.
En echt, dat zelf is prachtig. Hoe kon het niet zijn dat God het Zelf op dezelfde manier schiep?

Je liefhebbende broer, Jezus.
John Smallman | 29 januari 2018 o

Het verschaffen van een veilige ruimte voor anderen is waarom je op aarde bent.

2017-09-15

Er is alleen liefde. Jij weet dat allemaal, je weet ook dat alles anders illusorisch is, en toch velen veel van jullie bijna elke dag onverwacht en oordeelkundig met anderen betrokken. 

Je bent vaak zo niet bewust van je eigen ingewikkelde overtuigingen en gedragingen die je niet eens realiseert dat je bent dit doen. Het nemen van de tijd om binnen te gaan, naar uw heilige altaar te gaan en te ontspannen in de goddelijke aanwezigheid die er altijd bij u aanwezig is, het gebied van oneindige en onvoorwaardelijke liefde die uw echte natuur is, zal u helpen om steeds meer bewust te worden van hoe je ego je voortdurend probeert af te leiden om jezelf te zien als anderen je zien.

Als u zich bewust bent van hoe anderen je zien, helpt u zich bewust te maken van hoe je ego’s functioneren, iets waar je waarschijnlijk weinig aandacht aan besteedt, omdat je meestal aan je egoïstische zelf als ‘Me’ denkt.

Dit is niet het geval, het egoïsme ‘Me’ “Wordt meestal aangedreven door gevoelens en emoties, en reageert meestal in plaats van doordacht te reageren, en het is niet jij.
Veel mensen lijken in het midden van hun eigen persoonlijk universum te leven – het universum van het ego – gescheiden van alle anderen door hun eigen egoïstische en zelfgerichte persoonlijkheden. 

Ze zijn zo ingewikkeld in hun eigen kwesties van zelfverdediging en hoe best hun persoonlijke veiligheid te verzekeren, dat ze geen zinvolle meningen kunnen uitmaken van hun eigen. En toch zoeken ze voortdurend erkenning en goedkeuring van anderen. De noodzaak om gelijk te zijn en anderen fout te maken, behalve natuurlijk, wanneer de anderen met hen in overeenstemming zijn, is een van de belangrijkste oorzaken van conflicten wereldwijd, van individuele relaties tot internationale relaties.

Als je van plan bent en kies om liefdevol te leven, om te leven en van je ware natuur te komen, zal je vinden dat je behoefte om te beoordelen zwakt en dan wegvalt om vervangen te worden door medelijden voor de pijn en het lijden dat je in anderen ziet. Als je zo leeft, zul je je nooit in situaties van conflict vinden, en die met wie je met elkaar omgaat, zal je aanwezigheid waarderen en eerbiedigen in plaats van te concurreren met jou voor aanvaarding en goedkeuring.

Je echte natuur is liefde, zoals je steeds herinnerd wordt aan talloze gekanaliseerde berichten en toch, zo snel als je klaar bent met het lezen van een van die berichten, of heel kort daarna, en je waarheid herkent, vergeet je en ga je er weer in onbewustheid als je de controle over je leven terugstuurt naar je ego, naar de auto-piloot. Je glijdt weer in om te reageren op het leven in plaats van te reageren met gefocuste bedoeling als je dag ontvouwt.

Vaak lijkt het u als u in de wereld of op uw werkplek bent, en zelfs soms in uw thuisomgeving, dat u onder de dreiging van oordeel en afkeuring valt, terwijl veel van de anderen met wie u in dezelfde omgevingen reageert Ervaar ook die gevoelens. 

Het gebrek aan vertrouwen in deze omgevingen is vrij aannemelijk voor alle aanwezigen en elke persoon voedt het met de energie van hun eigen gevoel van onvoldoende vrees – die op zichzelf voedt. Echter, als je bewust kunt houden dat je de bedoeling bent om alleen lief te hebben, zal je vinden dat de stress en spanning in die omgevingen afneemt wanneer je aanwezig bent.

Het is voornemens om alleen liefdevol te zijn en alleen liefdevol aan te gaan, om de bewustwording te realiseren dat jouw persoonlijke wereldruimte – waar je het ook mag ervaren – inderdaad vrij vredig is, en dat komt omdat je Liefde incarnaat bent, en Liefde is altijd zacht en vredig.

Iedereen die dit bericht leest, en andere van een soortgelijke aard, koos ervoor om op de Aarde als mensen op dit moment te zijn om te helpen bij het menselijke ontwakingsproces door te leven en te betrekken van hun ware natuur – Liefde – en daarmee de energie van Hou van hun dagelijkse interacties met anderen. 

De anderen zullen de energie voelen, hoewel ze heel goed niet kunnen weten wat ze voelen en zich in hun aanwezigheid ontspannen tot een besef dat ze op een veilige plek zijn – jouw wereldruimte – en daardoor veel communiceren meer vrij en gemakkelijk.


Het verschaffen van een veilige ruimte voor anderen die onbehaaglijk zijn en in feite welkom, is waarom je op aarde bent, want als mensen veilig voelen, kunnen ze openstaan voor de liefde en natuurlijk verloopt het veld van de Goddelijke 

Liefde je in elk moment geduldig in afwachting van uw acceptatie van het. Om volledig open te maken Het is wakker te maken, maar door uw ingewikkelde overtuigingen en angsten, openen voor Het duurt tijd.

Velen geloven dat als ze vanuit de Liefde werken en zich op een goede manier interpreteren dat zij door anderen worden gebruikt die meer ‘straatverstandig’ zijn, en dat ze zullen worden bedrogen of bedrogen.
Als een ervaring zoals dat eigenlijk met hen gebeurt, zal het aanzienlijk langer duren voordat ze beginnen opnieuw met elkaar in aanraking komen. 

En in die tijd is het redelijk normaal om tijdelijk terug te vallen in het schijnbare gevoel van veiligheidsbehoefte door verdediging te bouwen en ervoor te kiezen om niet lief te hebben of liefdevol aan te gaan. Natuurlijk heb je allemaal gidsen en mentors in de spirituele rijken die over je kijken Altijd wachtend wachtend op u om hen te vragen om hulp, en uiterst bereid om onmiddellijk op uw oproep te reageren. 

Als u twijfelt, bel hen op. Wanneer u dat doet, kunt u met hun hulp intuïtief voelen als iemand niet helemaal eerlijk met u bent en u dan een onbevredigende interactie kan vermijden.

Er is een groot verschil tussen liefde en gelovigheid en uw intuïtie is heel goed om dit te begrijpen en het verschil te herkennen. Dus wat ik je vandaag hier zeg, is dat je Licht bent, de geliefde kinderen van God en dat jouw ware natuur is daarom liefde. 

Je bent op aarde om dit te herinneren en vanuit die staat te werken door altijd te houden en daarmee te doen – en er zijn ontelbare getallen van jullie op aarde op dit moment – het verbeteren van en versnellen van het menselijke ontwakingsproces. 

De mensheid is om ontwaken, het is al te lang in slaap geweest en u heeft ervoor gekozen om hier te zijn, liefde te laten zien in actie, om ervoor te zorgen dat de ontwaking vlot en snel plaatsvindt. Hiervoor kunnen we u niet genoeg eren, maar wij kunnen u onze blijvende liefdevolle steun aanbieden.

Als u ervoor kiest om het te vragen en te accepteren, is het veel krachtiger dan u zich kan voorstellen. Wees jezelf, wees liefde en weet dat je bent de mensheid enorm helpen bij het ontwaken ervan.
Uw liefste broer, Jezus. 

Met elkaar in aanraking komen. 

En in die tijd is het redelijk normaal om tijdelijk terug te vallen in het schijnbare gevoel van veiligheidsbehoefte door verdediging te bouwen en ervoor te kiezen om niet lief te hebben of liefdevol aan te gaan. Natuurlijk heb je allemaal gidsen en mentors in de spirituele rijken die over je kijken Altijd wachtend wachtend op u om hen te vragen om hulp, en uiterst bereid om onmiddellijk op uw oproep te reageren.

Als u twijfelt, bel hen op. Wanneer u dat doet, kunt u met hun hulp intuïtief voelen als iemand niet helemaal eerlijk met u bent en u dan een onbevredigende interactie kan vermijden. Er is een groot verschil tussen liefde en gelovigheid en uw intuïtie is heel goed om dit te begrijpen en het verschil te herkennen. 

Dus wat ik je vandaag hier zeg, is dat je Licht bent, de geliefde kinderen van God en dat jouw ware natuur is daarom liefde. Je bent op aarde om dit te herinneren en vanuit die staat te werken door altijd te houden en daarmee te doen – en er zijn ontelbare getallen van jullie op aarde op dit moment – het verbeteren van en versnellen van het menselijke ontwakingsproces. 

De mensheid is om ontwaken, het is al te lang in slaap geweest en u heeft ervoor gekozen om hier te zijn, liefde te laten zien in actie, om ervoor te zorgen dat de ontwaking vlot en snel plaatsvindt. Hiervoor kunnen we u niet genoeg eren, maar wij kunnen u onze blijvende liefdevolle steun aanbieden. 

Als u ervoor kiest om het te vragen en te accepteren, is het veel krachtiger dan u zich kan voorstellen. Wees jezelf, wees liefde en weet dat je bent de mensheid enorm helpen bij het ontwaken ervan.
Uw liefste broer, Jezus.

John Smallman | 15 september 2017 om 10:50 uur

Je wordt geliefd, begeleid en ondersteund

door degenen in de spirituele rijken in elk moment van je menselijke levensduur.
door John Smallman

Het ontwakingsproces van de mensheid komt uit, komt in bloei en strekt zich derhalve uit naar alle, zoals altijd goddelijk gepland en bedoeld. Het lijkt misschien wel dat chaos en verwarring wereldwijd toeneemt, maar in feite is er een enorme hoeveelheid vrijgeven. 

Het is een vrijgave van alle ontkenningen, van schaamte, bitterheid, oordeel, schuld, waardeloosheid en zelfvernietiging die je geplaagd heeft sinds het moment dat scheiding werd voorgesteld en de illusie werd opgebouwd. 

En zelfvernietiging is groot en leidt vaak tot grootmoedigheid en arrogantie van degenen die het ervaren, omdat hij wanhopig probeert te verbergen en te ontkennen van zijn vreselijke gevoel van waardeloosheid en onbeschaamdheid.

Om die zeer negatieve gevoelens binnen te brengen, veroorzaakt grote angst die leidt tot emotionele ineenstorting en ernstige depressie, of tot intense woede en projectie op anderen. 

Wees medeleven voor degenen met wie u met elkaar omgaat, die zo besmet zijn, en er zijn veel van hen – zelfs jullie! – en zijn van plan om hen liefde, onvoorwaardelijke liefde te sturen, want dat is de meest effectieve vorm van genezing die je aan anderen kan aanbieden, en het is een van jouw belangrijkste redenen om in deze veranderingsleeftijd op planeet aarde incarnate te zijn. 

En natuurlijk, als je liefde voor anderen biedt, zelfs zwijgend en totaal onopvallend, biedt je het ook aan jezelf, dus maak je een punt om het te accepteren.
Je bent vrijwillig om te incarneren en te helpen in pijn en lijden door LIEFDE aan de gehele mensheid te delen en uit te breiden. Dat idee resoneert met jou, nietwaar? Niettemin, de meeste van jullie hadden je levensdoel op Aarde volledig vergeten – de afleidingen waarmee je je voorstelt zijn enorm – en nu moet je deze herinnering helpen om je weer op gang te brengen.

Hoe dan ook verschrikkelijk het gedrag van een ander of anderen kan zijn, onthoud, gewelddadige aanvallen – fysiek, psychisch of emotioneel – zijn maar zeer wanhopige schreeuwen voor LIEFDE, en dat heb je in overvloed.

Het feit dat u dit gecanaliseerde materiaal leest of luistert, en naar ander materiaal met soortgelijke berichten, zou u heel duidelijk moeten aangeven dat u hier gekozen hebt om te helpen bij het ontwaken van de mensheid. 

En ik wil u eraan herinneren dat u onbeperkte steun heeft van diegenen in de spirituele rijken die u opschrikken, u aanmoedigen met ophefende en inspirerende boodschappen, en u steeds herinneren aan hoe geliefd en vereerd u bent.

Open jullie om de overvloed van liefde die u in elk moment wordt aangeboden, te ontvangen en uw strelende strelen te voelen!
Als je dat doet, voel je je geliefd en ondersteund, zoals je ook bent, en je bekwaamheid en het vermogen om te gaan met de onverwachte menselijke problemen en teleurstellingen die je ondervindt – interpersoonlijke en materiële problemen en problemen. 

Je wordt geliefd, begeleid en ondersteund door degenen in de spirituele rijken in elk moment van je menselijke levenstijd, net zoals afgesproken en beloofd toen je je levensplan opstelde voordat je inkarnatie bracht. We hebben onze afspraken met u niet vergeten en we zullen hen doorgaan in hun hele leven.

Ga binnen naar die plaats van goddelijke vrede en liefde, uw heilige innerlijk heiligdom, en ontspan in het energieveld dat u ondersteunt en alle Gods goddelijke schepping, in elk moment van uw bestaan, absorbeert die pure goddelijke energie, waardoor het om u te bemachtigen en te motiveren. 

Wanneer u dat doet, zonder te vragen of het te begrijpen – afleiding! – je eigen menselijke energieveld breidt enorm uit en stimuleert alles met wie je met elkaar reageert. En daarom incarnate je om de energievelden van iedereen te beginnen met wie je op welke manier dan ook, en hoe dan ook, van het kind tot het ouderdom, om hen te helpen wakker te maken, zoals je ook bent doen.

Ja, echt, je ontwaken.
Het energieveld van iedereen is pure liefde, omdat de liefde jouw natuur is, maar de afleiding en angst dat het leven als mens biedt, heeft u voortdurend veel van je geleerd om vroeger onwaardig te zijn van Liefde en daarom heb je ervoor gekozen om je toegang tot Het, je bewustzijn van It. 

Het ontwaken proces is het loslaten en weggooien van die blokkering als je komt om te onthouden dat je een perfect en geliefd kind van God bent, en het besef komt tot uiting dat je gevoel van waardeloosheid helemaal ongeldig is!

Want hoe kan een perfect kind van God waardeloos of onbeschaamd zijn? Het idee is krankzinnig. God is LIEFDE, en daarom is alles wat Hij creëert eeuwig en zonder onderbreking in die absoluut onneembare toestand. Niets kan je schaden, laat staan je te vernietigen, omdat je eeuwig bent met je Goddelijke Bron, de Moeder / Vader / God, ALLE dat is. Er is niets buiten of buiten deze staat omdat er geen buiten of buiten is.

natuurlijk, als mensen, slapen en dromen van pijn, lijden, scheiding, verlatenheid en waardeloosheid, is die waarheid heel moeilijk te accepteren.

De droom, of vaker de nachtmerrie, lijkt helemaal echt omdat je de pijn en het lijden voelt. Maar jullie hebben allemaal als mensen ook pijnlijke en angstaanjagende nachtmerries waaruit je wakker bent – misschien in terreur en schok – onmiddellijk beseffen dat wat je dromen en geloofde in het moment was, echt was in feite helemaal onwerkelijk, hoewel je ging er doorheen dat het meest zeker niet lijkt te zijn. 

Wat een opluchting om wakker te worden en het geheugen te laten oplossen en te ontlopen! Dus, als je in de realiteit wakker wordt, zal alles herinneren aan pijn, lijden, waardeloosheid, onbarmhartigheid, bitterheid en angst, om te worden vervangen door oneindige vrede en vreugde. 

De wil van jouw vader voor jou en jouw eigen, omdat het identiek is aan Zijn, is eeuwige vrede en vreugde. Dat is de staat waarin je is gecreëerd en die je nog nooit hebt achtergelaten. Dromen en nachtmerries eindigen. De werkelijkheid is eeuwig, tijdloos, een staat van uiterste en eindeloze zaligheid waarin je wakker zal worden.
Je liefdevolle broer, Jezus. 

Uw echte natuur blijft niet verborgen.

Door John Smallman

Aangezien er enorme veranderingen door de hele wereld plaatsvinden, blasé niet over hen worden, verwelkomen ze en houden ze de liefdevolle bedoeling om door te gaan met de noodzakelijke veranderingen in de manier waarop jullie allemaal leven en interactie met elkaar over de hele wereld hebben. 

Zij zijn al een aantal decennia aan de gang geweest, aangezien de mensenrechten en zorg voor de planeet belangrijke zaken zijn geworden die de mensheid heeft gekozen om zich aan te pakken, vooral nu als het bewustzijn is gegroeid van de noodzaak om conflicten te beëindigen en de verwante Kwesties van armoede, hongersnood, slavernij en dakloosheid die lange tijd endemisch zijn geweest. Jouw relatief moderne technologieën maakten het fysiek mogelijk om deze problemen al vele decennia geleden op te lossen. 

Maar nu heb je genoeg van je genoeg bewust van hoe onbeslisselijk het niet is om deze problemen op te lossen, zodat je er nu voor zorgt dat de nodige stappen worden getroffen gebeuren.

Jij bent allemaal Eén, zoals je je herinnert, en de waarheid en geldigheid van die verklaring wordt uiteindelijk erkend. En daarom verandert u uw houding van “de arme en daklozen moeten geholpen worden”, “wij kunnen en we zullen armoede en dakloosheid op de planeet aarde beëindigen.” Er is geen excuus voor armoede of misbruik – psychologisch, emotioneel of Fysiek – dat de minder in staat om onder u te ondergaan gewoon omdat het “systeem” eist dat mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf. 

Dat is een zeer duidelijke scheiding.
Iedere mens heeft problemen met een laag eigenwaarde en onwaardigheid – het maakt deel uit van de illusorische omgeving waarin je jezelf als mensen vindt – en heeft gekozen voor de lessen waarmee die problemen zich voordoen.

Jullie aanbieden allemaal maskers of afbeeldingen aan iedereen, vanwege het intense gevoel van onzekerheid die scheiding op u heft of inbreuk doet. Er is niemand onder u die helemaal veilig is in de kennis van Gods eeuwige en oneindige liefde voor u. En zoals u niet weet, zijn er voor de meesten bijna geen begrip, geen weten en geen bewustzijn dat zij de prefect en geliefde kinderen van God zijn.

Jij, die geanalyseerde berichten en spirituele boeken leest, of workshops en seminars bijwonen, staan in de voorhoede van het ontwaken van de mensheid. Jij bent de lichte dragers en lichte arbeiders die op dit moment in deze tijd incarnate zijn om te helpen bij het ontwaken van de mensheid. De meest effectieve manier waarop u dit kunt doen, is door de dagelijkse intentie om in elke situatie, in elke interactie met een andere, liefdevol te houden, zelfs als iemand u gewelddadig of dreigend confronteert. 

Onthoud dat je liefde bent en dat er maar één is. Iedere mens is een aspect van eenheid, en degenen die gewelddadig, dreigend, bedrieglijk en onverbiddelijk gedragen, voelen hun gevoel van scheiding veel intenser dan de meeste.

Liefde is de genezing, de balsem, het comfort, de helende oplossing voor de problemen van de mensheid. Je taak is om door je angst te lopen, die in werkelijkheid onwerkelijk, illusorisch is en liefde in actie zijn, en alleen liefde aanbieden, ongeacht de situaties waarin je jezelf vindt. Mensen hebben dit al vele jaren in oorlogsgebieden, 

natuurrampen en in gebieden van endemische of catastrofale ziekte, als artsen, verpleegkundigen en algemene zorgverleners, bezig gehouden met alle zieke of gewonden, ongeacht of zij zijn Van het leger of burgers zijn, op een echt liefdevolle manier. En nog meer doen dit vandaag, het aanbieden van genezing en liefde voor degenen die gewond zijn – zowel psychologisch, emotioneel, fysiek of op al deze manieren – en voor veel van hen is het de eerste keer dat ze enige vorm van waar en onvoorwaardelijk hebben ervaren Liefdevolle aandacht.

Jij bent, zoals je weet, de Liefde van Liefde, die in Liefde is geschapen, en als mensen, beleef je de onwerkelijkheid van de scheiding alsof het echt was! Je hebt de illusie hiervoor gebouwd en het heeft je het meest succesvol gepresenteerd met wat je zocht – een omgeving zonder liefde! U wilde scheiding van Bron, van Liefde ervaren en dus nam u een menselijke vorm en scheidde u van uw echte natuur door een schild, een sluier, een scherm, een mantel, een gordijn tussen u en Liefde te plaatsen. Maar het is helemaal onbeduidend.

Kleine kinderen verbergen vaak van elkaar en van hun ouders door achter gordijnen, deuren, bomen, struiken te gaan, wat er op dit moment beschikbaar is, omdat ze weten dat hun geliefden aanwezig zijn voor hen, zelfs als ze ze niet kunnen zien. Maar soms worden die spellen te intens – misschien komen de ouders in de geest van het spel en verbergen ze van de kinderen – dan worden de kinderen bang en tranen, veel rustgevend en comfortabel.

Dit is echt niet zo verschillend van de ervaring van de mensheid, behalve dat God, Bron, nooit in het spel komt en verbergt! God Is altijd bij jou omdat er ooit geen scheiding is! Zo’n staat is onmogelijk. De illusie is een droom of nachtmerrie waaruit u onvermijdelijk zal wakker worden in de vreugde die de eeuwige en altijd aanwezige tegenwoordigheid van God is. Zelfs als mensen weet u dat dromen en nachtmerries niet duren, dat ze ephemeral zijn.

Sommige van degenen die een groot lijden hebben ondergaan en trauma ervaren herhaaldelijke nachtmerries waaruit zij in een koud zweet wakker worden, die vaak met terreur schudden. Als je uit de illusie wakker wordt, zullen er geen koude zweet zijn, niet schudden met terreur, want je zal werkelijk wakker worden in Werkelijkheid, Liefde, Eenheid, waar er alleen eeuwige vrede en vreugde, vreugde en tevredenheid buiten je wildste dromen is.

Het kan zijn Zeer nuttig om te luisteren naar degenen die NDE’s hebben gehad over hun Near Death Experiences, of lees de boeken die zij over die ervaringen hebben geschreven. Voorafgaand aan hun NDE’s waren ze vaak praktisch of zelfs onbewust dat er ergens anders was, behalve de illusie – de fysieke omgeving die de mensheid bewoont – waarvan ze geloofden, echt was, waar het leven kon worden gevonden. 

De NDE was een inspirerende ervaring voor hen die hen permanent veranderden en hun overtuigingen over het leven. Later kenden ze dat het leven, hun leven, voor altijd, onsterfelijk, eeuwig was, en daarbij wisten al hun twijfels en bezorgdheid opgelost te worden, evenals natuurlijk een doodsangst die ze eerder hadden kunnen ondernemen.

Alle mensen zijn onsterfelijke wezens Een onwerkelijke ervaring van scheiding die helemaal echt lijkt terwijl ze het ondergaan. Velen die een religieus geloof hebben van welke aard dan ook, geloven ook dat er een hel is waar ze voor de eeuwigheid zouden kunnen worden verzonden wanneer zij hun menselijke lichamen gaan doodzetten, als ze geen goed leven leiden. Ik verzeker u dat dit niet zo is. Er is alleen God, Bron, in wie het hele leven eeuwig in vrede en vreugde bestaat. 

Echter, degenen die vrees kiezen en uit angst handelen, verbergen de Werkelijkheid, Liefde, God, van hunzelf achter die sluier of mantel van angst die zij over zichzelf trekken. Je hebt vrije wil omdat de liefde vrij is, het legt nooit bevelen of bevelen uit. Het biedt zich helemaal voor iedereen zonder enige uitzonderingen, en het trekt nooit terug. Het staat er altijd voor u in afwachting van uw acceptatie van het, en als u het accepteert, zal het u onvermijdelijk verwelkomen.

Het verwelkomt u met huis met wijd geopende armen om u heel blij te omarmen. Waarlijk, uw lot is vastgesteld, het is eeuwige Liefde leefde Oneindig in aanwezigheid van moeder / vader / god Je ware natuur, zoals je zo vaak hebt verteld, is Liefde, dat is leven voor altijd in de tegenwoordigheid van God, en in die staat is er alleen GEEN! Liefde ziet geen lijden of pijn omdat ze onwerkelijk zijn, van de illusie, en kan alleen tijdelijk ervaren worden in die onwerkelijke staat. 

In je eeuwige huis, dat je tijdelijk vergeten bent of verloren bent, is er eindeloze oneindige vreugde. Bereid je op om te ontwaken door voortdurend van plan om liefde in actie aan te tonen door liefde in actie te zijn. Uw ware natuur blijft niet verborgen, verborgenheid is van de illusie, het kan niet verborgen blijven, omdat alleen wat er echt bestaat, en de liefde is alles wat er bestaat. Permanente vreugde wacht geduldig op je ontwaking, dus ga alleen met liefde en verwijder de nachtmerrie met al zijn trauma, pijn en lijden. Genoeg al! Jouw liefdevolle broer, Jezus.

 

Je menselijke vorm kan de liefde blokkeren of het toestaan.


Door John Smallman

Er enorme veranderingen aan de gang voor de gehele mensheid en voor de planeet aarde. Deze veranderingen zijn een essentieel onderdeel van het ontwakingsproces van de mensheid, om echt bewust te worden dat iedereen Eén, Eén Met Bron, Moeder / Vader / God, Goddelijke Intelligentie, Goddelijke Wijsheid, Al Dat Is.

Er is geen scheiding! Scheiding is een illusorisch concept dat zich veronderstelde en vervolgens uit niets geconstrueerd om een zeer overtuigende fysieke omgeving te produceren waarin het oneindig klein en het oneindig groot verschijnen, interactieert en tegelijkertijd helemaal niet op de hoogte zijn van elkaars aanwezigheid .

Het is als een enorm spel van verberg en zoeken waarin Je ervoor gekozen hebt om van God en van Jezelf te verbergen. Het Eén Kind van God speelt spelletjes, spelletjes die uit de hand zijn en leken dat het kind gevaarlijk en vreselijk echt is. Een verschrikkelijke nachtmerrie van je eigen maakte zich ontvouwd, en leek je dan in te vouwen, van jezelf en van God gescheiden.


Zelfs heel kort inbeelden, het scheiden van wat nooit kan scheiden, is een vreselijke gedachte. Maar, nadat ze de illusie had opgebouwd en gemaakt, lijkt het heel echt, werd de angst in intensiteit verminderd door te worden geweigerd en verborgen. De angst die je als mensen ondervindt in de meest vreselijke omstandigheden die de illusie je kan voordoen, is als niets in vergelijking met de F E A R die scheiding van de Bron zou veroorzaken. Daarom kies je in slaap te blijven. Er is een diep en onderliggende overtuiging dat God u wil vernietigen om van Hem te scheiden en te bewijzen dat u Hem niet nodig hebt.

Maar angst is onwerkelijk, er is alleen L O V E! Alles anders is illusie, een ergste nachtmerrie waaruit je snel wakker wordt. Wanneer u dat doet, zult u verheugen in het weten dat er alleen liefde is en dat het u omhelst in elk moment van uw eeuwige bestaan.

Liefde is alles! Als mensen is het heel moeilijk voor u om deze goddelijke waarheid te begrijpen omdat de illusorische omgeving die u heeft geconstrueerd met uw oorspronkelijke God gegeven Macht, helemaal realistisch is voor het kleine menselijke vorm dat u heeft gekozen om te bewonen om scheiding te ervaren.

Vergeet niet, je bent verreweg veel vaster dan het heelal waarin het lijkt dat je je kleine en dus onbeduidende bestaan hebt. Het heelal bestaat al voor miljarden jaren, terwijl de meeste mensen minder dan honderd jaar leven, dus het lijkt erop dat je niet het geringste teken of indruk op het kunt laten. Dat is een zeer ontzettende gedachte die de meeste van jullie liever niet aan te pakken omdat het voor de meesten extreem ongemakkelijk is om een doorlopend bewustzijn van hun schijnbare volledige onbetekenis te handhaven.

Maar natuurlijk, niemand van jullie is of kan op een of andere manier onbelangrijk zijn omdat je een bent met een bron, je bent oneindig belangrijk als geliefde kinderen van God.
Maar degenen die ervoor kiezen om binnen te gaan in de hoop om antwoorden te vinden, en dan in staat zijn om hun gedachten te luisteren en te luisteren, vinden vrede, comfort en troost, wat leidt tot een bewustzijn dat er veel meer aan het leven is, tot het bestaan dan dat is voorzien Door de fysieke omgeving waarin je je leven leeft.

Bewustwording groeit dat je inderdaad veel vaster bent dan alles wat je menselijke geest en lichaam kan voelen, dat leven inderdaad eindeloos is, terwijl alles in de fysieke omgeving uiteindelijk vervalt en desintegreert in de nietsheid waaruit je het in het momentaire bestaan hebt voorgesteld.

Het volledige en volledige contrast tussen de fysieke omgeving waarin je je menselijk leven leeft en de werkelijkheid waarin je is gecreëerd en waaruit je nooit vertrokken bent, is zo ver dan je menselijke vermogen om te begrijpen dat je absoluut geen idee heeft van de Wonderen die wachten op je ontwaking.

Sommigen van jullie hebben een glimlach gehad door Near Death Experiences, de intensiteit, de kracht en de onvoorwaardelijke aanvaarding dat de Liefde u voortdurend en eeuwig voelt als u uit uw menselijke vormen uitbreidt naar de overvloed die die Liefde is. 

En door te delen dat je een cadeau van grote waarde hebt gegeven aan degenen die je gehoord hebben of je over je ervaringen leest of lezen
Als mens moet je zichzelf concentreren op Liefde die een tijdelijke menselijke vorm heeft genomen. Als je op Liefde richt, je ware natuur, en het wil weten en het uit te breiden en te delen met iedereen met wie je communiceert, versterkt je het energieveld van Liefde – de levensmacht die je menselijke vorm versterkt –

Die in elk moment door u stroomt en in uw omgeving uitkomt, waardoor u de essentiële veranderingen die de planeet en alle levensvormen die het ondersteunt, zal behalen.
Jij bent op dit moment voor dit doel geïncarnareerd, wetende dat je geheugen van je bedoeling moeilijk zou zijn om toegang te krijgen tot en in de praktijk te brengen. 

Maar je wist ook dat je liefdevol en krachtig zou zijn Helemaal bijgestaan door uw ondersteunende team in de spirituele rijken. Je moet ze dagelijks aanroepen en je intentie herstellen. Daarom is het zo belangrijk dat je dagelijks binnenkomt en je harten opent naar het Liefdeveld waarin je omringd bent. 

Je menselijke vorm kan de liefde blokkeren of het toestaan. Wanneer u oordeel, beschuldigt of betrokken bent met de noodzaak om gelijk te zijn, blokkeren u Love effectief door een scheidingsstaat van anderen te kiezen. Wanneer je openbaart voor anderen door hen te accepteren, lief te hebben en hen te vergeven, open je je harten waardoor de liefde het meest overvloedig door je op de reis van genezing stroomt.

Dat was jouw bedoeling voor incarnatie en als je dat accepteert, is dat wat je op de Aarde doet en de liefde toelaat, dan breidt het overvloedig uit door jou naar waar het nodig is, en je voelt je energie aan het stimuleren, opheffen, En inspireren je, want vrede en tevredenheid vervangen angst en angst in jezelf. Hou je Licht hoog op. Dat is wat je kwam doen omdat het nodig is. Daardoor maakt u een enorm verschil, waardoor u een zeer significante en langdurige indruk op de wereld en op alles met wie u met elkaar omgaat. Uw liefste broer, Jesus.

 

Wat je ziet en identificeert als ‘jezelf’ is maar een klein fragment van de enormheid die je echt bent.

Door John Smallman

 

Het leven is voor het leven, en om dat te doen moet je je menselijke competenties en vaardigheden gebruiken, die voor elk van jou verschillend zijn en dat maakt deel uit van je menselijk leven en leerervaring. Bij sommige mensen voelt u zich zeer in harmonie – ‘op dezelfde pagina’ – terwijl bij anderen er vaak geen punt is waar u zinvolle ideeën kunt ontmoeten en uitwisselen. 

En zelfs met degenen met wie u het meest in harmonie voelt, zullen er Onenigheid en verwarring. Dit zijn echter geen conflictsituaties, tenzij u ervoor kiest om conflicten uit te maken.

Je bent vaak in angst, angst voor tekortkomingen of tekortkomingen die je in jezelf voelt en waar je jezelf negatief oordeel, soms vrij hard. Zoals ik je vaak heb verteld, kan het menselijk heel verontrustend en storend zijn. 

U heeft ervoor gekozen om scheiding van Source te ervaren, waardoor u zware beperkingen op zich heeft opgelegd, die uiterst frustrerend kan zijn omdat communicatieve interacties tussen u en anderen afbreken als gevolg van misverstand of verkeerde interpretatie. 

Diepe in jezelf weet je dat dit niet het geval is, je hebt een innerlijk maar verborgen geheugen om alles te weten wat je ooit wilt weten, en zonder het te zijn of er van gescheiden is, is het erg irritant en angstaanjagend, waardoor je jezelf vaak als Incompetent en vrezen anderen zullen dit ook zien en je daarover beoordelen en verwerpen.

Je moet je eraan herinneren dat je altijd een en oneindig geliefde kind van God bent, perfect in alle opzichten, want wat God schept, kan perfect zijn. Wat je ziet en identificeert als ‘jezelf’ is maar een klein fragment van de enormeheid die je echt bent. 

Je menselijk lichaam is maar een kleine houder waarin je een heel klein deel of aspect van jezelf hebt gegoten om je in staat te stellen scheiding, alleenheid, verlatenheid te ervaren. Daarmee koos je ervoor om je kennis te beperken van wie je in de werkelijkheid bent. Maar je bent perfect gecreëerd, in vreugde en alhoewel die kennis van je in menselijke vorm verborgen is, heb je allemaal heel diep verlangen om terug te keren naar Oneness with Source, jouw eeuwige en natuurlijke staat.

Dat deel van jezelf verdeelde, ontwikkelde je ego om je te helpen overleven in de fysieke rijken, en je gaf het vrije heerschappij om je lichaam en al zijn competenties en vaardigheden te gebruiken – lichamelijk, mentaal en emotioneel – dat zij heeft gedaan. Het lijkt erop dat je je macht eraan hebt gegeven, vooral als je emoties wild in angst, paniek of woede rennen.

Dit is echter zeker niet het geval. U kunt het overschrijven wanneer u ervoor kiest om dit te doen door terug te staan van de situatie, te pauzeren en te observeren. De emotie gaat niet onmiddellijk af, maar je zult beseffen dat je er niet op moet doen, dat je een keuze hebt. Vaak kiest u om erop te denken – vaak irrationeel – in het moment omdat het lijkt te voldoen aan een intense behoefte. Die behoefte is de noodzaak om te worden gezien, erkend, vereerd, geaccepteerd en geliefd!

Natuurlijk wil je geliefd worden omdat Liefde jouw natuur is. Het gevoel van ongelofte is extreem pijnlijk, en dat is het gevoel of gevoel dat scheiding in overvloed biedt. 

De meesten zoeken jullie naar liefde in relaties – ouders, broers en zussen, vrienden, werkgenoten, sport teamleden en levenspartners – maar voor een van hen die voor u werken, moet u eerst de Liefde vinden die eeuwig in u woont. Jij bent Liefde, en hoewel je tijdelijke troost in menselijke relaties kunt vinden, vind je alleen langdurige troost, troost en tevredenheid in een menselijke relatie als je de oneindige overvloed van Liefde ontdekt hebt die in je woont.

Voor de meeste mensen groeit het een tijd waarin ze veel negatieve oordeel en niet-acceptatie ervaren. Mensen moeten vaak en liefdevol worden aangeraakt vanaf het moment van de fysieke geboorte, en als ze groeien en ontwikkelen, zodat ze de Liefde binnen hun kunnen ontdekken of ontdekken, maar meestal verborgen tot liefdevol wakker worden door nauwe familieleden.

Als dit niet optreedt, leren ze zichzelf te verhogen, zichzelf en anderen voorstellen dat ze geen behoeften hebben, of ze kiezen ervoor om gewond te worden en behoeftige slachtoffers – eigenlijk hebben beide facetten de neiging om af te wisselen in hen, afhankelijk van de situaties waarin ze zich bevinden .


Uiteindelijk ontvangt iedereen echter een wekdienst om hen te waarschuwen voor het feit dat ze geestelijke wezens zijn. Het materiële leven dat een mens leidt, kan nooit ware voldoening leveren. Het maakt niet uit hoeveel ‘spullen’ men verzamelt, of het nu materieel is – speelgoed, huizen, auto’s, kunstwerken, memorabilia die zich beroepen op een – of emotionele – bewondering, adulatie, respect, eerbetoon – uiteindelijk is het nooit genoeg!Jouw natuur is Liefde, de liefde van God met wie je eenmaal bent.

Eenmaal één, en het schijnbare gebrek aan Liefde (omdat ik je verzekert, lijkt het er alleen maar op dat je het ontbreekt) dat je constant ervaren als mensen onheilspellend pijnlijk en angstaanjagend zijn. Je hebt de illusie gebouwd om dit te ervaren, maar je had helemaal geen idee hoe pijnlijk het zou en zou zijn. 

En de wek oproep die je ontvangt, hoewel anders voor ieder van jullie, bevat altijd het pijnlijke bewustzijn dat het leven als een mens niet is en nooit genoeg kan zijn. De liefde die je zoekt, blijft permanent in je woon, dus stop met zoeken, ga Binnen, wees stil en laat het u omarmen. Het zal het zekerst zijn als u dat toelaat. De meesten van jullie hebben veel moeite om je gedachten voldoende te laten stilstaan om zich bewust te maken van de Liefde binnen omdat je ego het meest in hun pogingen hebben om je te overtuigen om volledig te focussen op de fysieke omgeving die de illusie ondersteunt.

Geduld nodig is, maar je moderne leeftijd gaat over het haasten, zo veel te doen in zo weinig tijd. Maar in de waarheid moet heel weinig worden gedaan in een rush.To mediteren, overwegen, ontspannen of ontspannen is om de nood te laten rushen en te ontdekken dat je genoeg tijd hebt voor alles wat echt moet worden gedaan Om uw gezonde overleving als mens te waarborgen. 

Het is de angst die je veroorzaakt om ziekte te ontwikkelen – lichamelijk, mentaal of emotioneel – en natuurlijk zou je jezelf nooit moeten beoordelen of blijk geven van ziekte. Ze zijn gewoon intensere wekdienst om je te overtuigen om binnen te gaan waar je alles nodig hebt om vrede, voldoening en vreugde te vinden. Liefde! Als je de Liefde vindt, schijnt het helder uit je en trekt anderen naar jou toe.

Liefde is onweerstaanbaar, maar vaak vergis je tijdelijke menselijke ervaringen voor de Liefde, en als ze niet voorbij zijn, kunnen ze je ernstige pijn en lijden veroorzaken. Ga binnen, wees nog steeds en laat de liefde je omarmen zoals het het heel zeker zal. Dan zal vrede je omhullen en je zal ontdekken dat je de kracht en hardnekkigheid hebt om jezelf de liefde te zijn die je zoekt. 

Wanneer dat gebeurt, zal je angsten en angsten veel minder veeleisend of opdringerig worden. Je zal veel gemakkelijker omgaan met de problemen en problemen waarmee jouw menselijk leven je voorstelt, en dan zul je merken dat die angsten en angsten eigenlijk als Liefde zijn opgelost Leidt u in elk moment. Uw liefste broer, Jezus.

 

U bent gecreëerd voor eeuwig leven in uiterste vreugde.

Door John Smallman

Verandering is in de lucht! Ja, alle gekanaliseerde berichten vertellen u dit, omdat u zich moet concentreren op uw bewustzijn hiervan. Niet alleen deze schijnbaar herhalende boodschappen met een shrug afwijzen en de gedachte ‘hier gaan we weer’, als je egoïstisch geheugen erin gaat om je te vertellen dat je dit al eerder hebt gehoord en dat is echt ‘het is gewoon hetzelfde oud, hetzelfde oud .”

Ik verzeker je dat het niet is! Er zijn enorme veranderingen aan de gang die de manier waarop jullie leven en interactie met elkaar over de hele wereld enorm zullen veranderen, ongeacht ras, nationaliteit, etniciteit, religieuze overtuiging of politieke overtuigingen. 

Deze tijd van grote verandering is al lang geleden, maar het is nu stevig op aarde gevestigd en ondanks het ontstellende en storende nieuws van conflicten en alle daaruit voortvloeiende problemen, is er een zeeverandering geweest en de oude en Schadelijke manieren van interactie worden snel weggegooid.


U wilt allemaal in vrede en overvloed op uw prachtige planeet leven en u wilt allemaal haar terugzien naar een levendige goede gezondheid met alle lelijke en schadelijke industriële littekens die worden gerepareerd, genezen en teruggebracht naar een ecologisch geluidsniveau.

Dit zal gebeuren, maar eerst moet de voortdurende afschrijving vanwege mijnbouw, boren, industriële schaalbouw en ongevoelige en onverstandige afvalverwijdering ophouden. Er zijn veel groepen aan het werk en dit zal gebeuren. 

Uw taak als lichtdragers en lichte arbeiders is de bedoeling dat Liefde in deze groepen overvloedig wordt, zodat ze harmonieus samen kunnen werken om hun liefdevolle doelen voor de planeet en voor de mensheid te behalen, door gebruik te maken van onderscheid – nooit oordeel – om problemen op te lossen Waar er onenigheid lijkt te zijn.

Verschillen oplossen wanneer volledige discussie over alle mogelijkheden zich voordoen in een houding van bereidheid om hen allemaal te zien zonder egoïsche vooroordelen die worden gedreven door de noodzaak van een individu om gelijk te zijn of de leider te zijn.

 Elk lid van een groep is een essentieel onderdeel daarvan, zelfs al is het maar nodig om de noodzaak voor een harmonieuze acceptatie van de verschillende opvattingen die vanzelfsprekend voortvloeien te wijten aan de ervaring van scheiding die iedereen ondergaat. Jij bent allemaal een, maar als je vanuit afzonderlijke lichamen werkt, is het heel moeilijk voor je dat te accepteren en als één te werken.

Teamsporten moedigen dit aan, maar zelfs in de laatste vijf of zes decennia zijn ze te competitief geworden, omdat sport een bedrijf is geworden. Sportieve activiteiten, alleen voor hun plezier, zijn uiterst goed voor je spirituele groei en ontwikkeling, maar als ze onnodig concurreren worden, moet je door egoïsme worden gezien en zeer geprezen worden als een speciaal individu – beter dan iedereen – ze zijn zeer destructief en verdeeldheid.


Ongetwijfeld zijn er begaafde mensen – mensen met uitzonderlijke vaardigheden – maar ze hebben absoluut de steun van hun teamgenoten nodig om ze hun doel te bereiken. 

Zeer begaafde individuele mensen zijn gewoon in de voorhoede van de evolutionaire golf die de mensheid ondergaat en hun echte doel is om te demonstreren wat voor meer en meer van jullie mogelijk wordt, om het zelfvertrouwen van het ‘gemiddelde’ niet te ondermijnen en te vernietigen. Menselijk in zijn of haar eigen bekwaamheden en competenties.

Wanneer hun zelfvertrouwen slecht beschadigd of vernietigd zijn, vinden individuen zich niet in staat en / of niet bereid om zelfs hun menselijke potentieel te vervullen, waardoor ze niet begrijpen en leren wat de lessen waarmee een menselijk leven hen voorstelt, en dit is nogal tragisch voor hen , En absoluut onnodig.

Iedereen heeft een zinvol levensdoel, er zijn geen uitzonderingen! Echter, de meeste culturen zijn betrokken bij het beoordelen en schamen van degenen die op een of andere manier abnormaal lijken te zijn. Liefde doet dat nooit! Jij allen zijn liefde. Wees jezelf, wees lief, wees niet bang om te zijn wie je bent als anderen je als zwak of stom beoordelen. Zichzelf zijn, Liefde, zijn hoe de wereld met jou als wachters teruggestuurd wordt naar zijn rechtmatige staat, en vereer zijn behoeften, zoals het van jou houdt. 

U zegt uit de literatuur: “Niemand is een eiland.” Ten slotte realiseert de mensheid de absolute waarheid van dit zeer verstandige commentaar. Zelfs als u ervoor koos om alleen te leven en in afzondering als een kluizenaar te zijn, zou u nog steeds volledig afhankelijk zijn van de aard van de aarde voor uw individuele overleving.

Als je echt kunt overwegen wat het betekent om Een met elkaar te zijn, en natuurlijk Eén met God, zal je begrijpen dat er geen andere manier is! Jij bent Eén, Eén Geest, Één Hart, Eeuwig verbonden door de Bron die Allen is. Er is niets buiten, dus om te voorkomen dat iemand helemaal krankzinnig is. Je moet leren om de verschillen die veelvuldig zijn tussen individuen te accepteren, en je moet open zijn om te horen en de lessen te leren die deze verschillen bieden. 

Ze komen niet alleen binnen Uw leven toevallig, toevallig; Alles in je leven is een essentieel aspect van het pad dat je koos om te volgen voordat je incarnated. Let op. Wanneer je bent, komt het oordeel weg omdat je ziet hoe zinloos het is om te proberen een ander te beoordelen. Met welke normen beoordeelt u? Uiteraard door die van je eigen zeer beperkte meningen en overtuigingen. 

Naarmate je bewustzijn meer en meer opent, begint u te beseffen hoe uiterst beperkt uw meningen en meningen zijn. Vaak wordt bewustzijn geweigerd omdat het heel erg bang kan zijn om te begrijpen hoe beperkt en smal uw perceptie van de betekenis van het leven is.

Het kan veel veiliger voelen om smalle en rigide regels te volgen – die door uzelf of door gezagsfiguren of organisaties die u uit angst ervaart – volgen, omdat u uw eigen intelligentie, wijsheid of onderscheid niet nodig heeft, maar kunt vertrouwen op anderen 

Die meestal net zo bang zijn als jij bent. Je weigert gewoon die angst te erkennen en te verbergen onder de oordelen die je maakt, of door gewelddadig te bewijzen aan jezelf en anderen hoe sterk en krachtig je bent. Maar uiteraard komt deze bedrog uiteindelijk in de hand, en versterkt de angst dat je door deze houding en gedrag probeert te verbergen. Liefde is het enige middel om je angsten te ontwapenen en op te lossen, en je hebt niets anders nodig! Liefde, zoals je zo vaak hebt verteld, is alles wat er bestaat.

Het omgeeft u in afwachting van uw acceptatie van het. Wanneer u uw harten opent en welkom Het in uw leven verandert dramatisch voor het beter. Maar je kan niet doen alsof je een liefdevol masker of voorhoede achter hoopt en erachter gaat, je moet zijn wie je werkelijk bent, een geliefd kind van God die leeft zoals je echt wenst, liefde houdt van wat er ontstaat en bedankt voor het feit dat je Zijn eeuwig een met bron, en daarom worden al uw behoeften altijd ontmoet in het moment waarin ze ontstaan. Als je niet lijkt dat ze zijn, dan mis je de situatie verkeerd en reageer dan eventueel onjuist.

Reageer jezelf dagelijks op, wanneer je binnenkomt in je heilige innerlijk heiligdom, dat je een perfect kind van God bent, oneindig Geliefd en gekoesterd voor de eeuwigheid. Je hebt een menselijke ervaring, een ervaring die je koos om te hebben als je God scheidde, om jezelf te bewijzen dat je Hem niet nodig had. Maar zoals u zo vaak hebt verteld, is scheiding van Bron onmogelijk! 

Je hebt enorme creatieve vaardigheden en je hebt ze gebruikt om de illusie te bouwen waarin je droom of, meer gepast, je nachtmerrie van scheiding hebt. Je begreep je niet hoe schrikwekkend het zou zijn als je het bouwde, maar toen je de illusie binnengaat en dus al je geheugen en kennis van God, je eeuwige Bron, verloor, voelde je je onmiddellijk verloren, verlaten, alleen – een onmogelijke, onwerkelijke, droomstaat – Terreur is ontstaan omdat het voor jou helemaal echt is.=

Je bent altijd en eeuwig verbonden met en een met bron. Zelfs voor het moment dat je je wilt verwijderen van die staat, is verschrikkelijk omdat het aangeeft dat er een bestaan bestaat die niet eeuwig is, dat door de tijd beperkt is en een einde heeft. 

Jij werd voor het eeuwige leven gecreëerd in allerhande vreugde, en om je te voorstellen dat je uit die staat kon verhuizen, zoals je dat gedaan hebt, is verschrikkelijk. Het leven is eeuwig, maar in de illusie lijkt het maar een kort moment van bestaan in een groot universum dat je helemaal niet bewust bent!

Jij kent allemaal mensen die altijd op zoek zijn naar aanvaarding, erkenning, lof en liefde. Waarlijk, dat leert alle mensen hun tijds beperkte levens, en zo blijft de angst voor de dood altijd op de achtergrond. Sommigen flirten zelfs door extreme sporten of andere gevaarlijke activiteiten. Zij zijn, net als alle anderen, alleen op zoek naar bevestiging dat er geen dood is! Nou ik verzeker je blij dat er geen dood is! Jij bent eeuwige en onsterfelijke wezens, oneindig geliefd door God, en als je je menselijke lichamen legt, zoals je het allemaal wilt, zal je dit onmiddellijk weten.

En natuurlijk, in deze moderne tijd van instant instant communication – de realiteit is oneindig sneller! – u kunt nu horen van degenen die bijna dood ervaringen hebben gehad en die zijn teruggekeerd om u erover te vertellen en u te helpen bij het verlaten van uw angst voor de dood door u te herinneren dat het niet terminal is. U bent alle eeuwige geliefde kinderen van God, eeuwig en onafscheidelijk bij Eén met Hem. Er is niets te vrezen, dus ga met liefde, je ware natuur, in elk moment, en vreugde in de vreugde en energie die er binnen je komt. 

Je liefdevolle broer, Jezus.

En onthoud dat ik daar ben geweest, en ik weet waar ik het over heb!

 De bedoeling en de beslissing om dagelijks binnen te gaan is ook de beslissing om uit de droom te ontwaken.
Door John Smallman 

Zoals u weet, lezers en luisteraars naar deze en andere inspirerende en upliftende gekanaliseerde berichten, zijn er enorme veranderingen aan de gang, nu de mensheid in de laatste fase van het ontwakingsproces komt. Het is een lange reis voor u om terug te keren naar uw vertrekpunt, de plaats die u nooit heeft verlaten, in vrede, in vreugde en bij Eén met God. 

Er is nergens anders, dus je zou nergens anders kunnen zijn, en toch leek je dat je ver verwijderd bent van die staat, je natuurlijke en eeuwige staat.
Wanneer je uit de droom wakker wordt, zal je verbaasd zijn, niet te verbaasd, hoe dicht bij Huis, Bron, Moeder / Vader / God dat je gebleven bent tijdens deze schijnbare eons van scheiding. Uitmuntende vreugde zal wassen en oplossen al uw twijfels, angsten, en de bijhorende pijn en lijden, waardoor geen spoor van hen wordt gelaten. 

Je hoeft niet te herinneren wat je hebt meegemaakt tijdens al deze onwerkelijke en pijnlijke levensstijlen en je zal ervoor kiezen om je niet af te leiden van oude herinneringen van de absolute vreugde om thuis te zijn in de eenheid die alles bestaat. 

Woorden zijn een helemaal onvoldoende vorm van communicatie om hier te gebruiken, evenals foto’s van de hemelse staat die je misschien kan dromen. Wees er zeker van dat u bij het ontwaken niets wilt en dat u niets zal zoeken omdat u A L L heeft, en omdat u A L L bent en dat is de staat van oneindige perfectie waaruit u op het moment van uw schepping is ontstaan.

Als je denkt dat dit te moeilijk is om te geloven, heb je gelijk! Geloven is niet erg behulpzaam, je moet weten! En als je wakker wordt, zal je het weten, en alle twijfels zullen in de glorie van het moment van je ontwaking verdwenen zijn.

Jij bent alle geliefde kinderen van God, en jouw plaats is eeuwig bij Eén met Hem. Je bent nooit weg, je zou nooit kunnen vertrekken, je had je gewoon gedacht dat je had. En als krachtige goddelijke wezens heeft je fantasie je in staat gesteld om een illusorische fysieke omgeving te bouwen waarin je in staat was om een staat van scheiding van Bron, een intens pijnlijke toestand, te realiseren, omdat alles wat je bent dan van jou verborgen was door jouw eigen keuze. Verloren in de illusie die u heeft gebouwd is schijnbaar een heel lang en zeer vermoeiend evenement geweest. 

Binnen de illusie wordt het woord ‘gebeurtenis’ gebruikt om een gebeurtenis van korte duur te beschrijven en echt is de illusie zelf een ‘gebeurtenis’. Het duurde maar een moment en was voorbij. Maar, zoals bij je menselijke herinneringen, kun je en heb ervoor gekozen om het te herstellen en te herleven en te herleven!

Nu is het moment om op te houden dat te doen. Nogmaals, zoals uw menselijk leven u zo vaak heeft laten zien, kunnen herinneringen van pijn en lijden hen in het moment van herroeping weer echt realiseren, alhoewel in dat ogenblik niet voorkomen, laat staan, opnieuw te voorkomen! 

Ze lijken gewoon echt. Velen hebben psychiatrische behandeling en psychotherapie ondergaan om pijnlijke herinneringen vrij te geven die in hun gedachten blijven spelen, waardoor ze grote pijn veroorzaken.
Herinneringen zijn een tweesnijdend zwaard, geweldig voor gelukkige gebeurtenissen en ervaringen, zeer pijnlijk voor herinneringen die lijden hebben. 

Dat is een van de vele redenen dat u wordt aangemoedigd om te leven in het ‘nu moment’, de enige real time is er.
Dagelijks naar uw heilige innerlijk heiligdom gaan, en uitnodigen en de liefde toe te laten om u omarmen, plaatst u in dat ‘nu moment’, waaruit pijn en lijden uitsluitend worden uitgesloten door uw bedoeling om alleen Liefde te ervaren, uw natuurlijke en eeuwige staat van wezen. 

Als u een vaste bediende in uw innerlijk heiligdom wordt, ontdekt u dat de liefde en de vrede die u ervaart, meer doordringend wordt in uw dagelijkse menselijke leven. Als gevolg daarvan zullen conflicten en pijnlijke meningsverschillen minder vaak plaatsvinden, totdat u vindt dat u bijna altijd in vrede bent en in die staat alleen liefdevol met anderen inzet en met welke situatie ook al ontstaan.

De bedoeling en de beslissing om dagelijks binnen te gaan is ook de beslissing om uit de droom te ontwaken. Het lijkt misschien een lange tijd te nemen omdat je geconditioneerd bent voor veranderingen in houding en gedrag dat tijd neemt, maar zodra die beslissing genomen en gehandeld is, dan ben je in feite wakker geworden. Het lijkt me het meest waarschijnlijk dat je niet hebt, dat je nog steeds in de illusie opereert, omdat het menselijk mens jezelf ervaren als voordat je die keuze hebt gemaakt.   

Dat is tijd, een van de illusoristische aspecten van de fysiekheid, stroomt nog steeds, moment tot moment, en als een mens die ervoor gekozen heeft de illusie te betreden om te helpen bij het ontwaken van de mensheid, zul je ook de stroom van de tijd ervaren. Maar je voelt je meer in vrede, en het schuldige gevoel van schouders en musten wordt veel minder luidruchtig, veel minder luidruchtig en je vindt het makkelijker om bevredigend en liefdevol te betrekken Je dagelijkse leven. 

Je bent in feite in de ontwaking, en dat is zeker reden om te verheugen en te vieren. Dit moment was goddelijk gepland voor eeuwen geleden! En het gebeurde toen meteen! Maar omdat jullie vrij zijn, en zoals jullie zijn gecreëerd, en zoals jij altijd blijft – en omdat je ervoor gekozen hebt om mee te doen en de illusie binnen te gaan, totdat je de keuze en de bedoeling hebt om te ontwaken, blijft je verward en verward   

Door de illusorische omgeving waarin het lijkt dat je je bestaan heeft, zolang je ervoor kiest om in die staat te blijven. Veel van jullie denken dat je die keuze onlangs of een paar decennia geleden hebt gemaakt, maar als je niet wakker bent Je was wakker, je zou het weten – dan heb je de bedoeling niet ingesteld. 

Het moet dagelijks worden ingesteld, en dan moet je je praatje doorlopen en alleen liefdevol met je dagelijks leven leven en dan – zoals het een beetje een mantra is geworden in de zelfhulpbeweging – ‘Fake it till Je maakt het. ‘Dat blijkt over het algemeen moeilijk voor je omdat je ego de aandacht vestigt op de pijn en het lijden wereldwijd, plus je eigen herinneringen aan de pijn en het lijden dat je hebt ondergaan. Iedereen die de illusie binnentreedt, aangezien de mensen het lijden ervaren, omdat ze van Bron, God, moeten onderscheiden, lijden!   

Maar de meesten van jullie zijn nu niet, in dit tegenwoordige moment, die lijden ondergaan, het gebeurde eeuwen geleden! Laat pijnlijke herinneringen los, ze dienen u niet en hebben nooit, ze moedigen u gewoon aan om voor te bereiden op het ergste. . . En dan is dat wat je ervaart! 

Daarom bouwde u de illusie in de eerste plaats, om het ergste te ervaren. . . SCHEIDING. Genoeg al! Dus ga binnen elke dag, zelfs al een moment of twee. Dat is alles wat nodig is om Liefde te hebben, die altijd aanwezig is in afwachting van uw openstelling voor Het, omarm je en breng je vrede en begeleidende wetende dat je in elk moment goddelijk gehouden en gekoesterd bent door je hemelse Vader. Hij is Liefde en Hij wil dat je dit weet en voelt omdat Hij je voor eeuwige vreugde heeft gecreëerd zonder onderbreking. 

\Ik wil wakker worden en bewust nog eens bewust zijn dat je bent en altijd zal zijn, Eén met Hem.
Je liefdevolle broer, Jezus. 

 

   

Focus op Liefde en verheug je in de vrede en tevredenheid die in je ontstaan.

Er is alleen LIEFDE! Ik zal deze goddelijke waarheid herhalen, omdat het herhaald moet worden.

De menselijke situaties die jullie allemaal bezig houden met en betrokken zijn in je dagelijks leven, maken zelden ruimte voor je ware natuur om zich uit te drukken, omdat je over het algemeen zo ingewikkeld bent in de emoties en problemen die er ontstaan. 

U moet elke dag tijd nemen om binnen te gaan, naar uw heilige innerlijk heiligdom, en om uw intentie te verlengen om liefdevol te zijn en alleen te houden, ongeacht de situatie die zich voordoet. 

Je kan dat wel doen, maar vaak kies je dat niet omdat je ego je aanmoedigt om defensief en agressief te betrekken om de discussie, het argument of de afwijking die je volle aandacht houdt, te “winnen”. Als gevolg hiervan vind je jezelf in eindeloze en herhalende lussen die dezelfde oude pijnlijke spellen spelen. Later vraag je je af waarom het altijd lijkt te zijn.

Nou je kan het veranderen. Liefde werkt. Dat betekent niet dat je op de hoogte bent of je persoonlijke ruimte binnengevallen hebt. U moet onderscheid gebruiken om te beslissen of het verstandig is om te blijven in een schijnbaar onwerkbare situatie waar samenwerking niet gebeurt en lijkt niet een levensvatbare optie te zijn. Blijft in een situatie waarin de wederpartij of partijen niet vreedzaam en coöperatief problemen zullen bespreken is zinloos. 

Totdat de betrokkenen bereid zijn te praten en volledig en vredig naar elkaar luisteren, zal er geen vooruitgang worden geboekt.

Dit geeft niet op! Dit laat de anderen hun ruimte in om in conflict te zijn wanneer dat hun keuze is.

Conflict kan alleen stoppen wanneer de betrokkenen daardoor een zeer bewuste keuze maken. Het verwijderen van een conflictconflict helpt vaak mensen naar hun zintuigen brengen wanneer ze ontdekken dat er niemand is die in strijd is met hen. Conflict vereist conflict om het te onderhouden, en als mensen echt vrede willen hebben, zullen ze niet in conflict komen. 

En aangezien conflict een op angst gebaseerde activiteit is die andere probeert te beschadigen, kan het nooit worden gebruikt om vrede te vestigen. Als het krachtig genoeg is, kan het tijdelijk staakt-het-vuren branden, maar wreedheid en bitterheid zullen blijven, in afwachting van een kans om de situatie te omzeilen en het conflict te herstarten, en vaak beweren dat de redenen voor deze vernieuwing, om het te rechtvaardigen, heel anders zijn dan Wat heeft het in de eerste plaats veroorzaakt.

Maar er is nooit een rechtvaardiging voor het starten of herstarten van een conflict. Conflict is een vlucht van de liefde. Er is alleen liefde of angst, maar angst is onwerkelijk, dus in feite en in waarheid is er alleen liefde. Het vluchtten van de liefde wordt meestal veroorzaakt door schaamte, door gevoelens van waardeloosheid en door een intense gevoel dat men onaanvaardbaar en onbeschaamd is, een staat die de meeste niet bewust kan erkennen, omdat men ervan overtuigd is dat het over zichzelf zeer pijnlijk is. 

En natuurlijk is het helemaal onwaar. Elke mens is een oneindig geliefd kind van God, en dat kan nooit veranderen.

Het spel van scheiding, die de mensheid heeft gekozen om te ervaren door de illusie te bouwen en in beslag te nemen, voelt zich beschamend omdat het een volledige afwijzing van Gods oneindige en uiterst onvoorwaardelijke liefde voor elk van jullie aangeeft. Een afwijzing die je alleen maar zou kunnen kiezen. 

Maar het was onwerkelijk en denkbeeldig zoals de illusie zelf. Het verwerpen van Gods liefde voor u is onmogelijk omdat het de levensmacht is die door u stroomt in elk moment van uw eeuwige bestaan. Jij bent levend, daarom ben je Liefde, en omdat je het bent, kan je het niet verwerpen.

Dit klinkt allemaal heel paradoxaal en verwarrend voor u omdat het geen logisch gevoel heeft, maar de illusie is onlogisch, in feite is het gek, omdat het een poging is om niet te bestaan! Als mensen die je bent geboren, groei je oud, groei dan en sterf dan. Maar jullie zijn eeuwige wezens die volledig geïntegreerd zijn met en samengewonden zijn met God, die alles is, en dus je kan nooit sterven, dat wil zeggen, stoppen met bestaan.

Je bent eeuwig geliefd en beschermd door je staat van eenheid met God. Er is niets te vrezen. Wat je bang bent, is onwerkelijk, maar door je briljante vermogens blijkt de illusie die je hebt geconstrueerd, ongetwijfeld echt voor jou, terwijl je je menselijke lichamen bekijkt, die, zoals je goed weet, kan voelen wanneer je beschadigd bent. U maakt gebruik van de beperkte intelligentie die u als mensen hebt toegestaan, die het gevolg is van de chemische interacties in uw hersenen. Maar die beperkte intelligentie is NIET JIJ!

Je bent oneindig meer, oneindig vaster dan de menselijke vormen die je hebt gekozen om te bezetten. Die vormen hebben een zeer ernstig tijdsbeperkend leven, op het einde waarop je ze neerlegt en jezelf opnieuw kennen zoals je werkelijk bent – eeuwig bewuste levensvormen van pure liefde. En dat is reden om te verheugen!

Pijn en lijden zijn van de illusie en zijn gehecht aan uw fysieke vormen. Als je ze in de dood legt, zul je jezelf nog eens in het veld van Liefde vinden waaruit je verborgen bent en die ervaring is wonderbaarlijk, helemaal niet te zijn uitgedrukt in woorden. 

Degenen die een NDE (Near Death Experience) hebben geprobeerd om het wonder ervan te beschrijven terwijl zij benadrukken dat het onmogelijk is om werkelijk de vreugde en het geluk en de Liefde te verduidelijken die hen omsluiten en omhelsden, terwijl ze in die staat waren, kwamen ze levend terug Naar hun menselijke vormen was al hun angst verdwenen, alleen de liefde bleef.

Maar waarom wacht op je menselijke dood het wonder om volledig te leven? Doel en laat jullie wakker worden van de nachtmerrie terwijl ze de Hemel op Aarde nog steeds verbeelden en ervaren. Als je de bedoeling maakt en vasthoudt om alleen lief te hebben, als je ervoor kiest om je ware natuur te waarderen die Liefde is en er volledig mee omgaan, verandert je hele beleving van het leven als mens. U zult in de wereld zijn, maar niet van het! Onthoud dat God de wereld niet heeft gemaakt en u erin zette,

U deed, en u kunt ervoor kiezen om Liefde of angst te ervaren terwijl u erin bent.
Jullie zijn allemaal bewust van aardig, genereus en houden van mensen die tevreden zijn en tevreden zijn met hun leven, volledig accepteren van wat er zich voordoet, terwijl ze mededogen, genezing en liefde geven aan iedereen met wie zij interactie hebben. 

Ieder van jullie kunnen ervoor kiezen om hetzelfde te doen en alles wat je tegenhoudt of je terughoudt, is jouw individuele keuze om met angst en met alle angstige “wat als” te doen, waarmee die keuze je aanbiedt. Het is helemaal uw keuze en uw beslissing waar u uw aandacht richt. Focus op Liefde en verheug je in de vrede en tevredenheid die in je ontstaan.

Je liefdevolle broer, Jezus.

Lichtpuntje

HOME

82 / 100