Home Auras, aura, subtiel lichaam

 aura, luchtstroom, subtiel lichaam, mentale aura-lichaam.
luchtstroom, subtiel lichaam, aurafoto, warme luchtstroom. 

Aura betekent: Luchtstroom, subtiel lichaam.

De auras zijn een natuurlijke verzameling van een elektromagnetisch velden dat zich in een ovale vormen in kleuren, trillingen en in lagen om ons lichaam heen bevindt, tevens staan ze in verbinding met onze chakra’s.

Het is universele energie en heeft contact met aura die zich in de buurt bevinden, bijvoorbeeld van mensen, dieren, stenen en zelf voorwerpen.

De auras zijn is een moment opname die steeds aan verandering onderhevig is.
Alles wat je denkt, zegt, doet en voelt heeft invloed op de trilling snelheid en de kleuren van je aura.

Al eeuwen geleden hielden hoog gevoelige mensen en helderzieners zich bezig met aura’s.
Kleuren en trillingen konden ze zien en voelen en paste deze bij hun genezingsprocessen toe.

Ze maakte gebruik van edelstenen en kristallen in bepaalde kleuren die helend werkte op de auras.
Deze mensen paste een vorm van kleuren therapie toe voor genezing.
Ook door middel van trillingen van tonen en poëzie wisten ze de aura te beïnvloeden voor genezing.
De interactie van het elektromagnetisch veld en de kleuren en trillingen, hebben dus al eeuwen lang altijd een grote rol gespeeld in het welzijn van de mens.

aura

De auras worden onderverdeeld in verschillende lagen.
Hieronder een beknopte omschrijving.

aura 

Het Fysieke Aura-lichaam

De laag bevindt zich direct langs ons lichaam en de uitstraling in deze laag is een weerspiegeling van iemands gezondheid.
Hierin zweven deeltjes van de huid en slijm door het bewegen en ademen.
Als we gezond zijn dan is de laag helder en dicht en overal even breed.

Het Etherische Aura-Lichaam

De uitstraling van deze laag bevindt zich aan de uiterste rand van het fysieke aura-lichaam.
Deze wordt gevormd uit energie van de niet fysieke wereld.
Het is een weerspiegeling van het fysieke lichaam en van belang voor het stellen van een diagnose.
Kleur van deze laag is vaak wazig lichtblauw of grijzig.

Het Vitale Aura-Lichaam

Heldere laag, straalt uit in alle richtingen, ook energie straling buiten de laag.
Aan de ander kant trekt het ook energie naar binnen.
Ze gaan ook naar de verblijfplaats van de pranastromen (levensadem), waarmee de chakra’s die zich in het fysieke lichaam bevinden worden gevoed.
Het vitale aura-lichaam stelt het lichaam in staat sensaties te ervaren, bijvoorbeeld genot, dorst, pijn, kou, hitte enz., maar tevens zorgt het ook voor de warmte in het fysieke lichaam.
Na de dood als ziel of geest blijft het bestaan.

aura, chakra

 Aura, blauwe aura, aura rose, aurafoto, warme luchtstroom.

Het Astrale Aura lichaam

In deze laag zit de emotionele en mentale gezondheid.
Ook de geschiedenis van vorige levens en van dit leven zit hierin opgeslagen, onder anderen de oude gedachten en vormen en overtuigingen.
De volgende laag bestaat uit bewegende regenboogwolken.

Een overheersende kleur geeft aan welke emotie op dat moment de overhand heeft.
Als een negatieve emotie overheerst wordt dit in het fysieke lichaam vaak waargenomen.
Meestal via de hart-chakra door middel van hartkloppingen.
Een ander voorbeeld is bij een gevoel van onmacht dat de zonnevlecht-chakra uit balans is.

Het Lagere Mentale Aura lichaam

Dit is een laag die zich bevindt op het niveau van intelligentie en van het bewuste denken.
Omdat deze laag zich in het astrale aura-lichaam bevindt, wordt het alleen waargenomen als het van het bewuste denken wordt gescheiden.
Door middel van de emoties vormt zich een helder geel buiten de laag van het astrale aura.

Het Hogere Mentale en Spiritueel Aura-lichaam

Dit gebied bevindt zich boven ons hoofd en bevat de universele wijsheid.
Waarheid en liefde, het is een kracht die deel uitmaakt van het hogere zelf en vormt de band met de bron.
Het stelt iemand in staat tot hoger geestelijk functioneren.
Mediums, paragnosten enz. maken hier gebruik van.

Sommige aura lezers zien het spiritueel omhulsel als een patroon.
Het zijn gouden en zilveren kleine draden die het fysieke lichaam ondersteunen.
De kosmische zuivere energie komt binnen via de kruinchakra.
Dan wordt vanwege zijn hoge frequentie eerst getransformeerd tot componenten en daarna wordt verspreid via het chakra-systeem.

Aura’s leren zien en lezen
Hoog gevoelige mensen en helderzieners hebben de gave om aura’s te kunnen zien en lezen.
Niet iedereen kan dit zomaar ervaren.
Wel kunnen de meeste mensen aura’s voelen, denk bijvoorbeeld maar aan de keren dat  u zich niet prettig of juist heel fijn voelt in iemands nabijheid.

Toch kan bijna iedereen leren zien en deze gave ontwikkelen.
We hebben bij de geboorte deze gave meegekregen, maar door beïnvloeding van buitenaf  is het als het ware verdwenen.
Om dit opnieuw te ontwikkelen vraagt het veel oefening en geduld van u maar het is mogelijk.

 

Kennisbank AURA

HOME

 

83 / 100